tirsdag, 17. marts 2020

Svampemidlet Propulse godkendt til brug i kartofler

Markedets nyeste SDHI-middel Propulse er nu godkendt til anvendelse i kartofler, hvor produktet har vist gode effekter mod den altødelæggende alternaria, i daglig tale kaldet bladplet.
Hånd der holder grønne kartoffelblade med brune pletter.

Propulse er et innovativt svampemiddel, som består af en kombination af de to aktivstoffer Fluopyram og Prothioconazol med forskellige virkemekanismer. I de seneste to års forsøg har Propulse givet et merudbytte på mellem 4.000 og 8000 kr. netto pr. hektar. Det skyldes produktets effektive bekæmpelse af bladplet, en svampesygdom som er svær at bekæmpe, når den er brudt frem. Bladplet er en snigende sygdom, som typisk kommer, når planten bliver en smule stresset, f.eks. pga. vejrforhold eller næringsstofmangel. Sygdommen kan spredes med vinden og ødelægge en kartoffelmark på meget kort tid.

”Hos Bayer arbejder vi kontinuerligt på at udvikle nye produkter og løsninger, der understøtter en bæredygtig udvikling af landbruget og hjælper landmanden med at optimere sin produktion. Med Propulse får landmanden et effektivt middel til bekæmpelse af bladplet i kartofler - noget der hvert år koster store udbyttetab. Danske landmænd har i mange år efterspurgt Propulse, da forsøg igennem flere år har vist, at Propulse er meget effektivt og giver højere merudbytte. Propulse har desuden lang virkningstid og giver bedre muligheder for at forebygge resistensudvikling, da der ikke er krydsresistens over til andre midler”, siger Ivan Kloster, Business Support Manager hos Bayer Crop Science.   

Propulse kan blandes med skimmelmiddelprodukter i kartofler og skal anvendes i en strategi med produkter med anden virkningsmekanisme. Det anbefales at anvende 2 x 0,45 L pr. hektar i kombination med andre produkter, hvor der køres i sekvens med andre midler. To gange med Propulse og to gange med et andet produkt. Der behandles første gang med Propulse 8-12  uger efter, at kartoflerne er spiret frem. 

Propulse er allerede godkendt til anvendelse i korn, raps og majs og har nu også en minor use anvendelse i havefrø til frøproduktion.


Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG