torsdag, 27. februar 2020

Ekspertråd: Sådan holder du rapsmarkerne sunde

Rapsmarkernes udvikling er mange steder i skarp kontrast til sidste år, men potentialet for et godt udbytte er stadig til stede. Det kommende forår og sommer betyder rigtig meget for det endelige udbytte, og derfor kan en mark, der ser presset ud på nuværende tidspunkt sagtens give gode udbytter, hvis vi passer på den. Læs med og få gode råd til, hvordan du skal behandle dine rapsmarker det næste stykke tid.
Grønne rapsplanter

Efterårets våde forhold har påvirket rapsen mange steder, men flere faktorer har indflydelse på udviklingen indtil nu. Den sydøstlige del af landet har oplevet højere temperaturer og mindre nedbør end den nordvestlige del, hvilket muliggjorde tidligere såning. Herved er rapsen groet bedre til i efteråret. Det betyder samtidig, at opstart af markerne skal håndteres forskelligt, når føret engang bliver bedre.

Rapsmark med grønne planter
Mark med stor vandpyt og små grønne rapsplanter
Billede 1: Billederne viser status i rapsmarkerne forskellige steder i landet

Højeste prioritet lige nu er de svage marker, der har under 1kg biomasse pr. m2. Disse skal have en god portion kvælstof, gerne omkring 80 kg N, så snart føret tillader det.

Det er også fornuftigt at starte de kraftigere marker marker op, om end vi anbefaler en lavere mængde kvælstof, typisk omkring 40-50 kg N.

I tabellen nedenfor ses en anbefaling for gødningstildeling af raps her til foråret, bestemt ud fra biomassen i efteråret. Du kan også sagtens veje en kvadratmeter i dag og benytte tabellen som retningslinje for kvælstoftildeling.

  Biomasse før vinter
Timing  500 g  1500 g  3500 g

~ 2000 g

Går efter udbyttepotentialet
 
Vækststart 80 kg N + svovl
50 kg N + svovl
30 kg N + svovl
40-60 kg N + svovl
Medio marts     50-60 kg N
 
Ultimo marts/
primo april 
60 kg N
60 kg N
  40-60 kg N
Medio april
(før blomstring) 
40 kg N
60-70 kg N
40-50 kg N
40-60 kg N
Afsluttende blomstring        20 kg N flydende

Hold øje med lys bladplet

Lys bladplet ses i markerne i det tidlige forår og kan lede til udbyttetab på over 30% eller mere end 1000 kg/ha med et standard udbytte på 4000 kg/ha. Sygdommen ses ofte efter milde vintre, som vi har haft i år, hvor bladene overlever ind i foråret. Vi har praktisk talt ikke oplevet nogen udvintring her i landet, og derfor er rapsmarkerne ekstra udsatte. Store områder i Jylland og Fyn er hårdt angrebet af lys bladplet allerede nu, men også på Sjælland begynder den at sprede sig, bl.a. ved Roskilde i et af vores sortsforsøg.

SEGES følger også udviklingen nøje og kan berette, at der er fundet angreb i 66% af de undersøgte marker her i de første dage af marts måned.

Fortsætter vejret som nu, gråligt og med kølige temperaturer, vil det kun hjælpe lys bladplet i at sprede sig længere op ad planterne og potentielt til skulpelaget. Derfor bør du holde nøje øje med dine marker og vurdere, hvornår skadestærsklen på 5% angrebne planter er overskredet.

Symptomerne kendes som små snebolde på størrelse med en knappenål i kanten af bladene. Du kan selv undersøge din mark for lys bladplet ved at samle et par blade ind fra marken, lægge disse i en plasticpose og opbevare posen ved cirka 15 grader. Herved lægges svampesporene til spiring, og i løbet af tre dage er det synligt, om bladene er inficeret. De små snebolde kan være svære at se med det blotte øje, så sørg for at kigge grundigt efter. Nedenfor kan du se eksempler på lys bladplet i den begyndende fase, og hvad det leder til, hvis det er ubehandlet. 

Rapsblad med hvide pletter (lys bladplet)
Rapsblad med huller og hvide pletter (lys bladplet)

Billede 2: Til venstre ses lys bladplet i en mark på Fyn i slutningen af februar 2020. Til højre er et billede fra marts 2019, hvor der også sås tydelige og kraftige angreb. 

I februar måned havde vi besøg af David Fuller Shapcott, der selv er planteavler i Skotland. Klimaforholdene er ideelle for udvikling af lys bladplet, og det er derfor den sygdom, de har allermest fokus på, hvor gentagne behandlinger i efterår og forår ikke er unormalt. Han betragter bladene som solpaneler, og hvis de inficeres af lys bladplet, fungerer de ikke optimalt, derfor skal de holdes fri. Lys bladplet på de gamle blade er ikke et stort problem, da nogle af disse vil falde af, men hvis det nærmer sig vækstpunktet og de nye blade, skal der tages stilling til behandling. Rådet fra David er klart: Der skal holdes øje med lys bladplet, således at man hele tiden har styr på angrebsgraden og ikke kommer på bagkant.

Du opnår den bedste effekt ved at behandle forebyggende, og helst når de første symptomer viser sig. I år er vi dog kommet på bagkant rigtig mange steder grundet de store nedbørsmængder. Afhængig af angrebsgraden på planterne anbefaler vi 0,5-0,75 l/ha Folicur Xpert. Hold en solid dosering såfremt der er kraftig angreb, som allerede er konstateret i visse områder.

 

Styr væksten

Vækstregulering vil ikke være nødvendigt mange steder, men kan være relevant på andre lokaliteter. Som det ses af billede 1 ovenfor er nogle marker store og kraftige, og her kan det være nødvendigt at styre væksten, særligt hvis de allerede er begyndt at strække sig og sætte nye blade.

Her kan du vælge enten at køre vækstregulering alene eller kombinere vækstregulering med en indsats mod udbytteskadende svampesygdomme. Du kan opnå en stærk svampeeffekt ved at blande Caryx® med Folicur Xpert. Udgangspunktet i et normalt år er en blanding i forholdet 0,25-0,35 l/ha Caryx® + 0,5 l/ha Folicur Xpert. Vækstregulering blandet med svampebekæmpelse er en stærk to-i-en-løsning, der er nem at tilpasse til lige netop din marks behov. Hvis planterne er kraftige, og du beslutter at vækstregulere, bør det ske, når hovedskuddet begynder at strække sig og vokse opad.

Ved at styre planternes vækst i de kraftige marker samt bekæmpe lys bladplet er du kommet godt af sted mod at sikre et godt udbytte og sunde planter her i foråret. 


Caryx® BASFCopyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG