tirsdag, 21. juli 2020

Sådan bekæmper du ukrudt i vintersæd

Sæsonen 2019-2020 gik måske ikke helt, som mange havde ønsket. Det skyldtes bl.a., at faktorer som vejrforhold og problemgræsser var et problem for mange. Læs med og hør Søren Lykkegaard Hansen fortælle, hvad vi kan lære af vækstsæsonen 2019-2020, og hvordan du kan lægge en god strategi for ukrudtsbekæmpelse i efteråret.
Søren sidder i marken og smiler.

Efteråret 2019 var historisk vådt. Især i Vestdanmark betød det, at det var næsten umuligt at færdes i marken i forbindelse med ukrudtsbekæmpelse. Udover, at det var vådt, havde vi også en meget mild vinter, der gjorde, at ukrudtet stort set voksede ufortrødent fra oktober til marts/april, hvor markerne igen begyndte at blive farbare.

Her til høst kan vi se, at selv de landmænd med et mindre ukrudtstryk i deres marker har haft svært ved at styre ukrudtet i foråret. Det fortæller os, at sæsonens løsninger ikke har været tilstrækkelige til at kontrollere ukrudtet, og at vi har brug for at lægge en fornuftig ”bund” allerede fra efteråret. 

Kornmark hvor rajgræs stikker op over kornet 

Vindaks og valmuer i kornmark
Ovenpå et vådt efterår og en mild vinter kan vi se, at det har været svært at styre ukrudtet i foråret, og at der er brug for at lægge en fornuftig "bund" allerede fra efteråret.

 

Nogle gange giver en plus en lidt mere end to

"Græsukrudt er et stigende problem, og mulighederne for en effektiv bekæmpelse i efteråret har været begrænset til meget få midler. Derfor satte vi i 2019 et omfangsrigt forsøg i gang for at teste Mateno Duo’s effekt på problemgræsserne. I samarbejde med forskellige rådgivningscentre rundt omkring i landet blev der foretaget i alt syv forsøg på rajgræs, agerrævehale og væselhale", fortæller Søren.

"I forsøgene testede vi både den rene Mateno Duo, men også i forskellige kombinationer med aktivstoffet Prosulfocarb (Fidox, Roxy, Boxer osv.). Den rene Mateno Duo viste at have en god effekt på alle problemgræsser, men så snart det var i tankblandning med Prosulfocarb, blev kombinationen bare lidt bedre! Også langt bedre, end hvis vi øgede doseringen af midlerne hver for sig. Derudover viste forsøgene, at den bedst mulige græseffekt i efteråret opnås ved at anvende Mateno Duo i tankblanding med et Prosulfucarb-produkt og køre lige ved fremspiring, når køresporene er synlige, i stadie 10-11".

Søjlediagram med effekt på væselhale
Forsøg viser, at den bedst mulige græseffekt i efteråret opnås ved at anvende Mateno Duo i tankblanding med et Prosulforcarb-produkt og køre i stadie 10-11 ved fremspiring, når køresporene er synlige. Som det kan ses er selv en lav dosis af Mateno Duo i kombination med Boxer, lige så effektiv som 1,5 l/ha Boxer.

 

Det gode alternativ

Ligesom sidste efterår er det ikke altid muligt at gøre det, der er mest effektivt over for problemgræsserne. I det tilfælde handler det om at finde det bedst mulige alternativ.

Ved eksempelvis en tidlig såning af vinterhvede, hvor temperaturen måske er for høj i stadie 10-11 til at lave tankblanding med et Prosulfocarb-produkt pga. risikoen for fordampning, anbefaler Søren: ”Kør med Mateno Duo (0,5-0,7 l/ha) lige ved fremspiring i stadie 10-11, og 10-14 dage senere, hvor vejrforholdene forhåbentlig er bedre, anvendes en passende mængde af et produkt, der indeholder Prosulfocarb”.

Et andet eksempel er i vinterrug og vinterbyg. Mateno Duo kan være hård ved vinterbyg og vinterrug, i særdeleshed i en kombination med Prosulfocarb. Søren anbefaler derfor: "Anvend maksimalt 0,35 l/ha Mateno Duo og bland det ikke med et Prosulfocarb-produkt". Derudover er det i vinterrug også vigtigt, at rugen er spiret frem, når man behandler med Mateno Duo.

 

Glem ikke tokimbladet ukrudt 

”Selv om fokusset mange steder er at bekæmpe problemgræsserne effektivt allerede fra efteråret, så skal vi ikke glemme, at vi også skal have kontrol over bredbladet ukrudt”, udtaler Søren. ”Er der spildraps i marken, er det vigtigt at bekæmpe disse planter, da de opformerer kålbrok. I 2019-2020 sæsonen har Mateno Duo igen vist sig at have en særdeles god effekt på spildraps. Derudover er kornblomst, som vi ikke tidligere har haft så meget data på, også føjet til listen over arter Mateno Duo kan kontrollere”.

 

Mateno Duo sætter ny standard 

I en ellers udfordrende ukrudtssæson har Mateno Duo vist sin berettigelse som en ny standard for effektiv ukrudtsbekæmpelse i efteråret i kombination med et Prosulfocarb-produkt. Søren anbefaler at tilpasse behandlingen med Mateno Duo efter dit ukrudtsproblem i marken: 

I marker med moderat ukrudtstryk: 
0,35 l/ha Mateno Duo + 0,5 l/ha Prosulfocarb i stadie 10-11. 

I marker med problemgræsser: 
0,5-0,7 l/ha Mateno Duo + 0,5-1,0 l/ha Prosulfocarb i stadie 10-11. 
Dosis reguleres afhængigt af art og intensitet. 10-14 dage senere kan der følges evt. op med Atlantis eller et andet passende produkt.

 

 

Fidox® Globachem; Roxy® DLA Agro; Boxer® Syngenta

Mateno Duo - nyt ukrudtsmiddel til korn

Mateno Duo logo og træ på mark.
Mateno Duo - nyt ukrudtsmiddel til korn

Mateno Duo er ukrudtsmidlet for dig, der vil have fleksibilitet og bred effekt.

Youtube video af Søren i marken, der snakker om Mateno Duo.
Mateno Duo film

Se med på Bayer's Youtube kanal, hvor du kan finde en masse spændende film, der bl.a. kan gøre dig klogere på Mateno Duo.

Hans Jørgen, Søren og Ivan står sammen foran en mark.
Find os på Facebook

Find os på Facebook, hvor der ofte bliver lagt nye og spændende opslag op, der kan gøre dig klogere på plantebeskyttelse i marker.

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG