mandag, 13. januar 2020

Ekspertråd: Sådan kommer du de vanskelige græsser til livs

Et regnfuldt efterår i 2019 gjorde ukrudtsbekæmpning noget nær umulig, og du bør derfor allerede nu begynde at planlægge forårets ukrudtsindsats, hvis du vil sikre dit udbytte. Men hvordan sammensætter man en effektiv strategi, der kommer selv de mest vanskelige græsser til livs? Læs med og hør Søren Lykkegård Hansen fra Bayer give ekspertråd til forårets ukrudtsstrategi.
Søren sidder og smiler i en mark

Som nævnt gjorde et meget regnfuldt efterår det svært for landmænd landet over at få ukrudtsbekæmpet, og der er derfor meget vintersæd, der ikke er behandlet. En rundspørge i Bayer Agro Klub i december viser, at 25-30% af landmænd ikke fik efterårsbehandlet deres vintersæd. Det er specielt et problem i Midt- og Nordjylland, hvor op mod 30% ikke fik behandlet, mens det kun gælder ganske få i Syd- og Østdanmark. Omregnet til hektar svarer det til omkring 190.000 hektar vintersæd, som må vente til forårsbehandlingen. Samtidig har de milde temperaturer, vi har haft i efteråret og december, givet ukrudtet rigtig gode vækstbetingelser - især selvfølgelig på godt afdrænet jord. Det betyder, at den spirede ukrudt faktisk har fået en pæn størrelse på grund af en senere såning.

Billederne nedenfor illustrerer, hvor meget rajgræs er vokset i perioden fra d. 29. oktober 2019 til d. 13. januar 2020.

Rajgræs og hvede den 29/10/2019

Billede: Rajgræs og vinterhvede – 29/10/2019

Rajgræs og vinterhvede, der er vokset betydeligt siden den 29/10/2019

Rajgræs og vinterhvede - 13/1/2020

Derfor er det vigtigt, at du allerede nu kommer rundt i markerne og får planlagt forårets indsats mod ukrudt. Men hvad skal du være særlig opmærksom på?

Kom tidligt afsted

Den bedste effekt af ukrudtsmidlerne opnår du som regel ved tidlig anvendelse. Du bør behandle, så snart ukrudtet er i vækst, hvis marken ellers er tør nok til at køre i. Ukrudtet vil oftest begynde at gro, når vi har tre-fire sammenhængende dage med dagstemperaturer over 6-7 grader. ”Hvis man analyserer vejrhistorikker for de sidste 10 år, vil man i 8 ud af 10 år opleve sådanne temperaturer allerede i marts. Der er selvfølgelig lokale forskelle, men generelt har vi oftere gode betingelser tidligere, end vi tror.  Det er derfor vigtigt, at man er klar til at køre allerede i marts”, anbefaler Søren. Udskyder du behandlingen, til du observerer markant vækst i ukrudtet, kan du risikere at komme for sent på enkelte planter, der blot vil opleve en væksthæmning og herefter gro videre. Vælg derfor et middel som for eksempel Cossack, der ikke er temperaturfølsomt og derfor gør en tidlig indsats mulig.

Sæt ind mod vanskelige og grove græsser

Rajgræs og enårig rapgræs er de primære problemgræsser, som landmænd landet over døjer med. Du bør dog også være særlig opmærksom på to andre grove og vanskelige græsser, væselhale og aggerrævehale, der hurtigt gror sig store i det tidligere forår og kan volde store udbyttetab. Vi ser problemer med disse over hele landet, og på DLG Vækstforum blev det understreget, at græsser og især væselhale og enårig rapgræs også er et problem på Sjælland. Observerer du disse ukrudtsarter i din mark, bør du sætte ind med det samme. ”Agerrævehale og væselhale kan være særligt svære at bekæmpe, og det er derfor vigtigt at tage dem i opløbet ved at komme tidligt ud”, udtaler Søren.

Kort over Sjælland, Lolland og Falster

Billede: På DLG Vækstforum kunne de besøgende landmænd sætte nåle i et kort og herved tilkendegive, hvilke ukrudtsarter de har problemer med i deres marker. 

Til forårets ukrudtsbehandling anbefaler Søren en standard, bred løsning bestående af 0,6 l/ha Cossack blandet med 0,06 DFF l/ha i marker, der ikke er ukrudtsbehandlet fra efteråret. Løsningen er stærk på bredbladet ukrudt, enårig rapgræs, vindaks og rajgræs i moderat tæthed. Ved at blande Cossack med DFF får du desuden en ekstra stærk effekt mod stedmoder, ærenpris og tvetand. Såfremt rajgræs er det primære fokus for sprøjtningen, anbefaler Søren at forhøje doseringen af Cossack til 0,75 l/ha. Er det derimod væselhale og agerrævehale, er det fuld dosis på 0,93 l/ha, du skal sætte ind med, og du kan med fordel tilsætte 30 liter flydende gødning (cirka 10 kg. N). ”Tilsætningen af gødning kan skubbe effekten af Cossack yderligere på netop disse græsser, og samlet er det en rigtig god løsning til at få bugt med de vanskelige græsser”, siger Søren.

Der skal altid tilsættes 0,5 l/ha god vegetabilsk olie til Cossack – for eksempel Mero Oil eller Renol®. Hvis man anvender flyende gødning (kvælstof), tilsættes det først i sprøjten, derefter Cossack og til sidst oile. 

Døjer du også med gold hejre i markkanterne? I så fald anbefaler Søren en splitsprøjtning, hvor du omtrent 10-14 dage efter den tidlige Cossack-sprøjtning følger op med et middel, der er effektivt mod gold hejre. Det er som regel kun et problem i markkanter, så en randbehandling er oftest nok.

Hvis du følger Sørens anbefalinger og går efter en tidlig ukrudtsindsats med fokus på de vanskelige grove græsser, er du ét skridt tættere på en effektiv ukrudtsbehandling i foråret.

Renol® Nordisk Alkali

Cossack logo og et træ på en mark.
Cossack - Robust og effektiv mod græsukrudt

Cossack giver en effektiv bekæmpelse mod græsukrudt i hvede, rug og triticale.

Bayer Agro Klub
Bayer Agro Klub

Bliv medlem af Bayer Agro Klub og få tilsendt vores nyhedsbrev - fordi du vil vide mere

Bayer Agro TV på YouTube
Se aktuelle videoer på Bayer Agro TV

Bayer Agro TV er aktuelle videoer til dig som landmand. Vores dygtige konsulenter forklarer, hvad du skal være opmærksom på i marken lige netop nu.

Hans Jørgen, Søren og Ivan står sammen foran en mark.
Find os på Facebook

Find os på Facebook, hvor der ofte bliver lagt nye og spændende opslag op, der kan gøre dig klogere på plantebeskyttelse i marker.

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG