torsdag, 3. juni 2021

Hold din hvede i topform frem til høst

Der er faldet en del vand i løbet af maj, og det øger risikoen for eksplosive septoria angreb i hvedemarkerne. Skal hveden holdes sund og i topform helt frem til høst, så skal du fortage den vigtige afsluttende svampebehandling. Sådan udtaler Hans Jørgen Hansen fra Bayer, som her fortæller, hvordan den optimale strategi for behandlingen ser ud.
Hånd holder faneblad med aks

Den afsluttende svampebehandling (T3) er vigtig for, hvor højt udbyttet bliver til høst. Behandlingen foretages når akset er halvt til helt gennemskredet, eller når hveden er i vækststadie 55-61. I år er hvedens udvikling ca. 1 uge bagefter i forhold til sidste år, men tidspunktet for den afsluttende svampebehandling varierer ikke meget fra år til år. I langt de fleste hvedemarker vil det optimale tidspunkt finde sted omkring den 10.-20. juni. Den afsluttende svampebehandling skal dermed beskytte hvedeplanternes to øverste blade og akset i næsten to måneder frem til høst. De to øverste blade samt akset producerer ca. 80-85% af det totale udbytte i en hvedemark, så derfor er det afgørende, at behandlingen foretages med et velvalgt middel og dosis.  

 

Den afsluttende svampebehandling holder hveden fri for svampe

Det er særligt septoria og brunrust, som vi har fokus på nu. Med al den regn vi har fået i løbet af maj måned, så ligger der potentielt et stort septoriatryk ude i hvedemarkerne. ”Det lumske ved septoria er, at når det har regnet eller været fugtigt i blot 4 sammenhængende døgn, begynder smitten at udvikle sig og langsomt sprede sig opad i planten, men der kan gå op til 3 uger før, den kan ses med det blotte øje”, fortæller Hans Jørgen. Således er det vigtigt, at du allerede i fanebladssprøjtningen har ydet en god indsats mod septoria og nu følger indsatsen op i den afsluttende svampebehandling.

Hånd holder hvedeplante angrebet af septoria

Billede: Septoria

Vi har i Bayer i år gennemført et spændende pilotprojekt med indsamling af hvedeblade løbende i sæsonen og moniteret for septoria-smitte i de forskellige vækststadier. Eksperimentet viser, at der allerede tidligt på sæsonen kan være latent septoria til stede i hveden. Dog med meget variation i forhold til sortsniveau og modtagelighed i den enkelte sort og lokalitet.  

Angreb af gulrust og hvedbladplet (DTR) kan i nogle marker også spille en væsentlig rolle. Har du en gulrustmodtagelig sort, er det vigtigt, at du gennem hele sæsonen har holdt et vågent øje med svampen. Får gulrust lov til at sprede sig, kan den virkelig være et dyrt bekendtskab. “Gulrust skal altid holdes i skak og skulle gerne på dette tidspunkt ikke længere være i fokus. Gulrust på et så sent tidspunkt i hveden vil være katastrofalt for udbyttet”, fortæller Hans Jørgen. I dyrkningssystemer hvor der ikke pløjes, er der en stor risiko for angreb af hvedebladplet. Hvedebladplet smitter fra halmrester og har et hurtigt opformeringsforløb på blot 5-6 dage. Det betyder, at du som planteavler skal være på stikkerne og anvende eksempelvis Proline Xpert, eller produkter der indeholder Prothioconazol, som har god virkning på netop på hvedebladplet.


Propulse sikrer merudbyttet

I følge Hans Jørgen vil den optimale middelløsning i den afsluttende svampebehandling være en blanding af 0,5 l/ha Propulse + 0,2 l/ha Folicur Xpert. Ved at tilføje Folicur Xpert øges behandlingens effekt mod rustsygdomme. ”Brunrust optræder ofte sent på sæsonen, derfor er det vigtigt at vælge et godt middel mod rustsygdomme, så du ikke får en ubehagelig overraskelse i marken. Her er Folicur Xpert et solidt valg”, udtaler Hans Jørgen. Er din mark derimod plaget af hvedebladplet, så er Proline Xpert et rigtig godt valg at få blandet ind i behandlingen. Til bekæmpelse af hvedebladplet anbefaler Hans Jørgen 0,35 l/ha Propulse + 0,3 l/ha Proline Xpert. Ved begge løsningsforslag bliver der desuden gjort brug af flere aktivstoffer, så planterne bliver beskyttet effektivt fra flere sider.

Hånd holder sund hvedeplante

Billede: Sunde hvedeblade holder væksten i gang og sikrer potentielt højt udbytte (Hans J. Hansen 2021)

Den afsluttende svampebehandling er vigtig i alle sorter. ”Selvom nye hvedesorter har et bedre immunforsvar end de ældre, så går der kun få år før de nye sorters resistens nedbrydes, og med det store septoria smittetryk vi oplever i år, vil nedbrydningen gå endnu hurtigere. Derfor er den afsluttende behandling med en solid dosis Propulse + Folicur Xpert en god forsikring på, at ingen svampe slipper igennem, uanset hvilken sort du har”, fortæller Hans Jørgen.

Bayers konsulenter i Danmark. Ivan Kloster, Søren Lykkegaard Hansen og Hans Jørgen Hansen står smilende på række i grøn mark
Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.

Propulse logo og hånd, der holder strå.
Propulse - Et stærkt middel mod septoria

Læs mere om Propulse's gode effekt mod septoria og andre typer svampe i marken.

Fulicur Xpert logo og mark.
Folicur Xpert - Bredtvirkende svampemiddel

Folicur Xpert har en bred virkning mod svampe i hvede, rug, havre, byg, frøgræs, raps og triticale med og uden udlæg.

Proline Xpert logo og mark.
Proline Xpert - bredtvirkende svampemiddel til korn

Læs mere om Proline Xpert og midlets brede effekt mod svampe.

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG