onsdag, 17. marts 2021

Enårig rapgræs - hvordan får vi styr på det dominerende græsukrudt?

Enårig rapgræs er lille i størrelsen, men kæmpestor i mangfoldighed. Hvordan kan et så spinkelt græsukrudt, alligevel være det som flest landmænd lægger strategier for at bekæmpe? Læs med og hør Søren Lykkegaard Hansen fra Bayer give dig svaret og gode råd til, hvordan du slipper af med dette lille, men grådige ukrudt.
en enårig rapgræs plante i jord

Enårig rapgræs er stadig den mest dominerende græsukrudtsart i Danmark, og den som flest skal have lavet strategier imod. Det skyldes især dens meget korte livscyklus. Enårig rapgræs kan gå fra spiring til det reproduktive stadie på blot et par måneder, når væksten er hurtigst, og vi kan derfor risikere at have 3-4 generationer vi skal kontrollere i løbet af et år. En plante af enårig rapgræs kan under optimale betingelser producere mere end 500 frø, hvilket hurtigt kan resultere i, at den i løbet af bare tre generationer er blevet til en kvart million planter. Heldigvis kommer dens spinkle fysik til kort i mange af vores tætte afgrøder, og får du effektivt bekæmpet den første generation, så sikrer du, at rapgræsset ikke får plads og lys til yderligere fremspring og vækst.

  

Hold øje med ukrudtet

Mange har et godt øje til at spotte enårig rapgræs, men med dens mange generationer udvikler den sig markant anderledes end de øvrige græsser i marken. I de helt tidlige stadier kan enårig rapgræs dog godt forveksles med alm. rapgræs og vindaks, dog adskiller enårig rapgræs sig ofte ved at se mere kompakt og sammenkrøllet ud.

tre enårig rapgræs planter i forskellige størrelser fra samme mark (marts).

Billede: Enårig rapgræs i forskellige størrelser fra samme mark (marts).

Enårig rapgræs kan gemme sig nede i vores afgrøder og tage vand og næringsstoffer, hvilket kan koste et stort udbytte. ”Ved en mangelfuld bekæmpelse i vintersæd er et udbyttetab på 10-15 Hkg. ikke unormalt”, fortæller Søren.

Enårig rapgræs er et problem i alle vores afgrøder, og selvom man har bekæmpet en generation, kan nye generationer spire op senere på året. ”Derfor er det vigtigt, at du gør det til en vane at kigge helt ned i afgrøderne og tjekke, om der er enårig rapgræs. På den måde kan du komme på forkant med ukrudtet eller i hvert fald vurdere, om din strategi har fungeret helt til høst, eller om næste års strategi skal justeres”, fortæller Søren.

Enårig rapgræs er måske også den græsukrudtsart som flest har et forhold til, da både parcelhusejerne og greenkeeperen døjer med de lyse pletter af enårig rapgræs. Derfor er græsarten også særdeles uønsket i vores frøgræsmarker, hvor plænegræsser dyrkes.

 

Etabler konkurrencestærke afgrøder

Enårig rapgræs er ikke særlig konkurrencestærk, og derfor handler det om at få etableret kraftige afgrøder i markerne. “Et varieret sædskifte med både vintersæd, vårsæd og nogle bredbladet afgrøder giver os mulighed for at yde en større konkurrence mod græsukrudtet og sikre, at vores kemiske midler holdes skarpe, så vi undgår at benytte mere end højst nødvendigt”, anbefaler Søren.

På sandjord er rapgræs ofte et større problem end i lerjord, da vi på sandjord har svært ved at opnå den helt tætte afgrøde, og det giver forårsfremspiring af enårig rapgræs. Derfor vil endnu en planteværnsløsning som regel være påkrævet for at holde græsset i skak. Afgrøder på god lerjord vil derimod nogle gange kunne nøjes med én effektiv behandling fra om efteråret.

 

Benyt effektive midler fra starten

”Til at bekæmpe enårig rapgræs skal du vælge midler, der effektivt bekæmper ukrudtet, så du undgår opformering. Derudover er det vigtigt at vælge midler med forskellige aktivstofklasser, så du undgår at lave en selektivitet, der kan føre til resistens”, anbefaler Søren.

to marker:ubehandlet til højre, behandlet med Mateno Duo + Boxer til venstre

Billede: Ubehandlet til højre, behandlet med Mateno Duo + Boxer til venstre

I vintersæden er Mateno Duo og Boxer særdeles effektive mod enårig rapgræs, især i kombination. “Begge midler har den bedste effekt ved tidlig behandling, men ikke tidligere, end at jorden har ’sat sig’ efter såning. Det skal gerne ske lige ved fremspring af kornet i st. 9-10”, fortæller Søren. Hos de mange, hvor der igen i foråret er behov for en effektiv kontrol, anbefaler Søren at anvende Cossack OD eller Atlantis OD i vinterhvede og vinterrug. I vårbyg anbefales det at anvende Hussar Plus, evt. i kombination med DFF ved start buskning, eller alternativt køre DFF på sået jord og derefter følge op med Hussar Plus ved begyndende buskning.

 

Boxer® Syngenta

Ukrudtsplante i mark
Hvilke problemgræsser har du i dit område?

Hjælp os med at kortlægge, hvilke problemgræsser der er flest af, og hvor de er mest udbredt. Jo flere der svarer, des bedre kan vi kortlægge, hvilke arter vi skal sætte ind overfor.

Bayers konsulenter i Danmark. Ivan Kloster, Søren Lykkegaard Hansen og Hans Jørgen Hansen står smilende på række i grøn mark
Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.

Mateno Duo - nyt ukrudtsmiddel til korn

Mateno Duo logo og træ på mark.
Mateno Duo - nyt ukrudtsmiddel til korn

Mateno Duo er ukrudtsmidlet for dig, der vil have fleksibilitet og bred effekt.

Cossack logo og et træ på en mark.
Cossack - Robust og effektiv mod græsukrudt

Cossack giver en effektiv bekæmpelse mod græsukrudt i hvede, rug og triticale.

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG