fredag, 17. december 2021

Raps på tvæs - potentialet er i top

Rundt omkring i landet står der mange flotte, men også forskellige rapsmarker. Vi har besøgt fem dygtige landmænd og driftsledere på tværs af Danmark og Sverige for at få en status på deres vinterraps før vinteren samt et indblik i, hvordan de hver især griber rapsdyrkningen an.
Jens-Richardt står i en rapsmark og holder en pose med rapsplanter

 

Hånd, der holder tommestok for at måle rapsplantes rodhals
Billede: Rodhals bredde fra Sebastian, Agro-Alliancen

Da vi kom ud til de fem steder, blev vi mødt af flotte rapsmarker, men det var samtidig marker med meget stor variation imellem dem. Det især blev tydeligt, da vi prøvede at sætte tal på dem med en række registreringer, vi udførte i marken. De registreringer kan ses i tabellen nedenfor.

Tabel: Registreringer udført i forbindelse med besøg ultimo november-primo december 2021

Vært Ulf,
Malmø
Andreas, 
Køge
Dennis,
Dronninglund 
Torben,
Sønderborg 
Sebastian,
Kværndrup 
Sort DK Expasion  DK Exsteel DK Exsteel  DK Exbury DK Exsteel
Plantetæthed
Stk/m2
34 14 22 23 35
Sådato 25. aug 20. aug 11. aug 12. aug 23. aug
Graddage realiseret efterår (basis 5) 656  638 680 781 646
Tildelt kvælstof efterår 60 kg N 119 kg N 37 kg N 65 kg N 63 kg N
Biomasse m2 1,05 kg 2,30 kg 1,5 kg 3,44 kg 1,9 kg
N-optag/ha i biomasse (top) 47 kg N 104 kg N 68 kg N 155 kg N 86 kg N
Biomasse rod m2 0,26 kg 0,30 kg 0,26 kg 0,70 kg 0,45 kg
Rod-Top forhold 1 / 4,4 1 / 7,6  1 / 5,8 1 / 4,8 1 / 4,2 
Rodhals bredde,
Rodlængde (strækning)
12 mm
14 mm 
25 mm
20 mm
20 mm
27 mm
28 mm
45 mm
14 mm
32 mm

 

Status på de fem rapsmarker er, at potentialet helt sikkert er intakt og i top hos dem alle. I løbet af foråret vender vi tilbage for at følge, hvordan landmændene tilpasser deres strategi ud fra udgangspunktet og selvfølgelig også til de udfordringer og muligheder, som nok skal opstå i løbet af sæsonen. Vi vil også fortsat løbende prøve at sætte tal på, hvordan markerne udvikler sig til og med høst, hvor vi til sidst gør udbyttet op 😊

Mød de fem landmænd og driftsledere i videoerne nedenfor og hør mere om, hvordan de har etableret deres raps og hvilke behandlinger, de har givet den i efteråret.

Ulf, Malmø og Andreas, Køge:  Omsætning af snittet halm har holdt rapsen lidt tilbage hos Ulf, mens biogasgylle og lavt plantetal har givet monster planter hos Andreas.

 

Dennis, Dronninglund: Tidligt såning har givet medvind i Vendsyssel, selv uden så meget startgødning.

 

Torben, Sønderborg: Der findes kraftig raps, og så er der Torbens Leis raps. Tidlig såning, gylle og godt håndværk har givet enorm biomasse her.

 

Sebastian, Kværndrup: Godt håndværk og stor bevidsthed om markens behov har givet Agro-Alliancens raps ved Egeskov en rigtig god start.

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG