torsdag, 28. januar 2021

Vælg en målrettet strategi mod væselhale

Væselhale er på få år blevet et voldsomt problem rundt om i de danske marker, og det nye dominerende græsukrudt kan ikke alene bekæmpes med kemi. For at slippe af med væselhale er du nødt til at lægge en målrettet ukrudtsstrategi bestående af flere tiltag. Læs med og hør Hans Jørgen Hansen fra Bayer fortælle, hvordan sådan en strategi skal se ud.
Mark plaget af væselhale.

Væselhale har de seneste år spredt sig voldsomt og er i dag særligt et problem i marker med frøgræs og vintersæd. Da væselhale med sit udseende og voksemåde ligner rødsvingel, er den svær at rense fra afgrøden og kan derfor næsten findes i alle rødsvingelmarker. I vintersæd kan væselhale give store udbyttetab. Hvis den først har haft mulighed til at vokse uhæmmet i vinterhvede, kan det koste op til 40 % af udbyttet. ”For at undgå et stort udbyttetab er det vigtigt, at du kommer ud i marken og kontrollerer, at der ikke er væselhale. Væselhale har en høj frøsætning, så er du uopmærksom, kan den i løbet af kort tid hurtigt volde store problemer”, udtaler Hans Jørgen.

 

Brug hele værktøjskassen mod væselhale

Om efteråret kan der opnås en god effekt på væselhale, hvis der laves en tidlig ukrudtsbehandling med Mateno Duo og Prosulfocarb i stadie 10-12. ”I en hvedemark, der er blevet behandlet tidligt, kan der ses en effekt på op til 80 % mod væselhale”, fortæller Hans Jørgen.

graf over midlers effekt mod væselhale

Når væksten går i gang i det tidlige forår,  laves der en opfølgning med enten Cossack eller Atlantis OD. ”På trods af ukrudtsmidlernes gode virkning på væselhale, så har de ikke 100 % effekt, og da væselhale vokser frem over en lang periode, er vi nødt til at kombinere vores ukrudtsstrategi med andre redskaber fra værktøjskassen. På den måde mindsker vi også risikoen for, at ukrudtet udvikler resistens mod vores midler”, fortæller Hans Jørgen.  

For det første bør man overveje, hvornår man etablerer sine afgrøder. Tidlig såning fremmer betingelserne for væselhales vækst i efteråret, og kan man udsætte såtidspunktet 10-14 dage, vil det være med til at reducere fremspiring. Udnyt mulighederne for at bekæmpe væselhale ved f.eks. at anvende Kerb i vinterraps. Det kan være en god idé at veksle imellem vintersæd- og vårsædsafgrøder. Da væselhale ikke kan nå at sætte frø i en vårsædsafgrøde, er vårbyg et godt alternativ til at undgå opformering.

væselhale plante i hånd

Billede: Væselhale vokser frem over en lang periode og kan allerede opnå en betydelig størrelse først på vinteren.

Er væselhale blevet et problem i en afgrøde, bør man overveje helt at destruere det område i marken ved fysisk at slå afgrøden ned, eller anvende Roundup i den plet, hvor væselhalen har bredt sig. På den måde undgås frøspredning.
Det er også vigtigt at overveje, hvordan man arbejder med jorden. Pløjningen er effektivt til at mindske antallet af væselhaler, da du får vendt den øverste del af jorden, så frøene kommer nederst i plovfuren. "Spredning af frø kan også ske ved transport med maskiner fra mark til mark. Det er derfor en god idé at rengøre dine maskiner i marken, hvor der har været forekomst af væselhale”, anbefaler Hans Jørgen.

Græs Akademiet

Den tidlige såning og varme vinter har givet græsserne perfekte vilkår til at spire tidligt og gro henover vinteren. Derfor vil vi i den kommende tid, med Græs Akademiet, sætte fokus på de fire vanskelige græsser: agerrævehale, væselhale, rajgræs og enårig rapgræs. Med Græs Akademiet vil vi gå i dybden med de fire græsser og lære mere om, hvordan de kan bekæmpes, så vi kan have strategien klar.

Find Græs Akademiet her.

Faktaboks

Væselhale:

  • Er på få år blevet et dominerende græsukrudt i Danmark
  • Ligner kulturgræsser og kan forveksles med rødsvingel
  • Er specielt  uønsket i græsfrøavl, hvor frarensning er vanskelig
  • Vokser langsomt i efteråret, men har stor frøspredning i juni-juli inden høst
  • Kan ved kraftige angreb forvolde udbyttetab i hvede på ca. 40 %

 

Boxer® Syngenta; Kerb® Corteva

Ukrudtsplante i mark
Hvilke problemgræsser har du i dit område?

Hjælp os med at kortlægge, hvilke problemgræsser der er flest af, og hvor de er mest udbredt. Jo flere der svarer, des bedre kan vi kortlægge, hvilke arter vi skal sætte ind overfor.

Bayers konsulenter i Danmark. Ivan Kloster, Søren Lykkegaard Hansen og Hans Jørgen Hansen står smilende på række i grøn mark
Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.

Cossack logo og et træ på en mark.
Cossack - Robust og effektiv mod græsukrudt

Cossack giver en effektiv bekæmpelse mod græsukrudt i hvede, rug og triticale.

Mateno Duo - nyt ukrudtsmiddel til korn

Mateno Duo logo og træ på mark.
Mateno Duo - nyt ukrudtsmiddel til korn

Mateno Duo er ukrudtsmidlet for dig, der vil have fleksibilitet og bred effekt.

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG