tirsdag, 25. maj 2021

Sådan beskytter du vårbyg mod svampe

Ønsker du at opnå et højt merudbytte i dine vårbygmarker og kerner af den bedste kvalitet, så Læs med og få råd af Ivan Kloster fra Bayer, til hvordan du holder vårbyggen fri for svampesygdomme.
Vårbyg angrebet af skoldplet og bygrust

Byggen er kommet godt fra start, og rundt om i landet ser vi nu mange flotte vårbygmarker, der har busket sig. Desværre er der enkelte marker, som er blevet ødelagt af sandflugt og frost, men i det store billede er betingelserne gode for at opnå et flot resultat.

Angreb fra svampesygdommene bygrust, skoldplet, bladplet, ramularia og evt. meldug kan dog hurtigt spille en altafgørende rolle for størrelsen og kvaliteten på dit endelige merudbytte.  

 

Svampesygdomme i vårbyg

Bygrust er en snigende sygdom, som kan være svær at få øje på, hvis du ikke kigger godt efter. Den ses ofte lidt senere på sæsonen, da den trives, når vejret er varmt og fugtigt, men allerede fra stadie 30 skal du være opmærksom på den. Alle bygsorter kan rammes af bygrust, og får den først fat i afgrøderne, kan den være alt ødelæggende og betyde udbyttetab på optil 15-20 hkg.

Billede: På bladene ses der symptomer for både rust og bladplet.


Skoldplet og bladplet
er to fugtelskende svampe, som kan smitte ved regnstænk eller fra stubrester liggende på marken. Kører du pløjefrit eller sår byg efter byg, skal fokusset således især være på disse sygdomme. Skoldplet og bladplet kan angribe alle bygsorter, og med de rette betingelser vil sygdommene kunne spredes eksplosivt og volde store udbyttetab. De kan findes i markerne tidligt på sæsonen, så vær opmærksom på dem fra stadie 31-32.

Vårbyg angrebet af ramularia

Billede: svære angreb af ramularia


Ramularia
er en stresssygdom, der kan ligge latent inde i planterne og går kun til angreb, hvis planterne bliver stresset f.eks. på grund af tørke eller for meget vand. Ramularia skal beskyttes forbyggende i stadie 39, før planten skrider, eller netop når stakkene bliver synlige. Kommer den tidligt på sæsonen, kan det give store udbyttetab, men kommer  sygdommen sent, betyder den ikke så meget for udbyttet.

Meldug er de fleste bygsorter resistente overfor, men har du en meldug modtagelig sort, skal du være opmærksom på denne svamp.

 

Den optimale svampestrategi

For at opnå den optimale effekt mod svampesygdomme i vårbyg, anbefaler Ivan at dele svampestrategien op i to behandlinger. På den måde får du lavet en helgardering og undgår at blive overrasket af svampeangreb. Den første behandling skal finde sted i stadie 32-33 med enten 0,25 l/ha Proline Xpert eller 0,3 l/ha Prosaro. ”Med denne behandling opnår du en effektiv beskyttelse mod skoldplet, bladplet og tidlig bygrust”, udtaler Ivan.

Vårbygplante liggende på jorden angrebet af bygrust

Billede: Angreb fra bygrust.

Den anden behandling skal finde sted, når stakkene bliver synlige, i stadie 39-45 med 0,5 l/ha Propulse plus 0,2 l/ha Comet Pro. ”Propulse er et SDHI-middel, der har en god effekt på alle svampesygdomme og virker forebyggende på ramularia. Comet Pro giver derudover en ekstra effekt mod bygrust”, fortæller Ivan. Med denne delte strategi får du således en optimal løsning, der tilsammen virker bredt mod alle svampesygdomme i byg.

 

Undgå strå- og aksnedknækning

Alle de bygsorter vi dyrker har en tendens til aks- eller strånedknækning. Derfor anbefaler Ivan at kombinere den anden svampebehandling med vækstregulering ved at tilsætte 0,2 l/ha Cerone. Ved at foretage vækstregulering styrkes nakken, hvor akset sidder, hvilket mindsker risikoen for nedknækning. Derudover giver vækstregulering også sideskuddene bedre mulighed for at vokse med op i lyset, så vi opnår mere ensartede og store kerner på både sideskuddene og hovedskuddet. ”Eftersom en del af byggen i år har busket sig godt, er det i år optimalt at lave denne behandling, så vi er sikker på, at flest mulige kerner kommer op i lyset”, fortæller Ivan.

Følger du Ivans råd og deler din svampestrategi i to med bredtvirkende midler, så kan du opnå et højt merudbytte i god kvalitet.

Bayers konsulenter i Danmark. Ivan Kloster, Søren Lykkegaard Hansen og Hans Jørgen Hansen står smilende på række i grøn mark
Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.

Proline Xpert logo og mark.
Proline Xpert - bredtvirkende svampemiddel til korn

Læs mere om Proline Xpert og midlets brede effekt mod svampe.

Prosaro logo og hvede
Prosaro - målrettet svampemiddel i korn og raps

Læs mere her, hvis du ønsker at vide mere om Prosaro og dets stærke virkning mod svampe.

Cerone logo
Cerone - Effektiv vækstregulering

Cerone giver en effektiv vækstregulering i hvede, byg, rug og triticale

Gruppe af mennesker, der står i en grøn mark om efteråret, hvor nogle holder et blåt skilt.
Følg rapsmarkerne året rundt på vores Facebook-side

DEKALB er i marken hver dag. På vores Facebook-side, DEKALB Danmark deler vi vores oplevelser og erfaringer fra rapsmarkerne med jer.

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG