torsdag, 8. april 2021

Bekæmp svampesygdomme i raps ved blomstring

Inden længe begynder rapsen at blomstre i de danske marker. Det betyder også, at det er tid til at planlægge din svampestrategi, så svampene ikke får lejlighed til at stjæle af udbyttet. Derfor vil Søren Lykkegaard Hansen fra Bayer her give sine bedste råd til, hvordan du kan holde rapsen fri for svampe.
Gul rapsblomst

Foråret er så småt begyndt, og indtil videre har vores rapsmarker ved start blomstring produceret ca. 40 % af den biomasse, vi skal høste til sommer. For at afgrøderne over de næste måneder kan producere de sidste ca. 60 % biomasse - og især de energikoncentrerede sorte oliefrø, handler det nu om at holde rapsen fri for svampe. Det betyder, at ”motoren” skal holdes sund, så der i den kommende tid virkelig kan omdannes noget CO2 til olie.

Det, vi særligt har fokus på nu, er knoldbægersvamp, som er den svampesygdom, vi planlægger vores kommende behandling efter. Knoldbægersvamp smitter via nedfaldene kronblade, når bladene lander på rapsens bladhjørner. Derfor skal vi have lagt et middel ud på bladhjørnerne, så snart de første kronblade begynder at falde, så de blot lander ovenpå et lag svampemiddel. Anvender vi et effektivt svampemiddel i denne behandling, kan vi opnå en god effekt på både knoldbægersvamp og skulpesvamp samt lys bladplet, som mange allerede tidligere har bekæmpet.

Grøn stængel med små grønne blade, hvor der ligger gule rapsblade
Billede: Knoldbægersvamp smitter via nedfaldne kronblade, der lander på rapsens bladhjørner

 

Vælg et effektivt SDHI-middel

“Når rapsen begynder at blomstre, er det altafgørende, vi får lagt en god forebyggende beskyttelse på planterne, for ved tidligt angreb af knoldbægersvamp, har vi før har set ramte planter dø, inden de har produceret frø", forklarer Søren. Derfor er det vigtigt at anvende et stærkt SDHI-middel som Propulse, så planterne kan stå imod kommende svampeangreb. Propulse har i gennemsnit af de sidste fire års Landsforsøg udmærket sig ved at være med i toppen af midler til svampebekæmpelse i raps. 

Søjlediagram med forsøg med svampebekæmpelse i raps under blomstring
Kilde: SEGES 2020. Udbytte ubehandlet 43,8 khg/ha 2017-2020 16 forsøg i alt. LSD 0,8 bruttomerudbytte

 

Søren anbefaler at behandle med 0,7 l/ha Propulse, så snart rapsen er i fuld blomst i stadie 65. Det er allerede når de første kronblade falder fra hovedskuddet, hvilket især ved lidt lavere plantetæthed er, førend marken synes helt gul. ”Ved at køre ved den korrekte timing med Propulse, sikrer vi en effektiv dækning af rapsplanterne, og samtidig undgår vi at lave en stor køreskade i marken”, udtaler Søren.

Rapsmark med gule blomster
Billede 2020: Til venstre ses vinterraps i stadie 65-67, og til højre er rapsen i stadie 63

 

En eller to behandlinger?

Det danske forårsvejr kan være lunefuldt, og hvis vi kommer ind i en periode med relativt køligt vejr, kan det give en længere blomstringsperiode for rapsen. Det betyder umiddelbart også, at perioden hvor rapsen kan blive smittet af knoldbægersvamp bliver længere. "Kommer vi ind i periode med koldt vejr, kan det være en god idé at følge op på vores svampestrategi med en ny behandling efter tre uger”, anbefaler Søren. 

 

Sprøjteteknik 

Udover vi skal vælge et godt middel i vores strategi, er det også vigtigt, at vi har fokus på vores sprøjteteknik. På den måde kan vi få lavet en god dækning af hele planten og sikre den bedst mulige effekt af vores middel. Søren anbefaler at køre med 200 l/ha vand og sørge for at komme godt ned i afgrøderne, så svampemidlet ikke kun afsættes i toppen på kronbladene. 

Glem ikke skadedyrene
Lige så vel som rapsen skal holdes fri for svampe, så skal den også holdes fri for skadedyr. Det gælder især fra blomstring, da rapsen herfra sjældent vil kunne kompensere for skaden, dyrene har forvoldt. Derfor skal man holde et godt øje med skadedyr såsom skulpegalmyg og i særdeleshed skulpesnudebiller.

Følger du Sørens anbefalinger, er du et skridt tættere på at få bugt med svampesygdommene i raps og opnå et stort, flot udbytte til sommer. 

Pictor Active® BASF, Mirador Forte® Adama

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG