fredag, 30. juli 2021

Bekæmp ukrudt i vintersæd - sådan gør du

Bekæmpelsen af vores problemgræsser i vækstsæsonen 2020-2021 endte ikke for alles vedkommende som håbet. Nu er det tid til at se fremad mod en ny sæson, og Søren Lykkegaard Hansen fra Bayer vejleder dig her til, hvordan du kan komme godt fra start med en effektiv strategi til ukrudtsbekæmpelse i efteråret.
Søren sidder i marken og smiler.

Hvis vi starter med at se et halvt år tilbage, var vi mange, som syntes, vi var kommet rigtig godt afsted med ukrudtsløsningerne i efteråret 2020. Men nu står vi alligevel her ved høsten og tænker, at det ikke var i alle marker, vi kunne styre ukrudtet tilfredsstillende igennem foråret. Så hvorfor gik det sådan?

Svaret er ikke så enkelt, og der er ikke to marker, der er ens, men en mild vinter, en meget våd maj og for nogle også begyndende resistens eller nedsat følsomhed for vores forårs-ukrudtsmidler, er nok nogle af de parametre, som først bringes op.  

Hvordan foråret forløber er svært at planlægge allerede fra efteråret, men det vi kan gøre, er at lave så rene marker som muligt allerede i efteråret, så vi får mindre græsukrudt, som vi skal bekæmpe om foråret.  


Vi skal have gjort helt rent i efteråret  

En tilfredsstillende bekæmpelse af vores problemgræsser kræver, at vi allerede fra efteråret får taget effektivt hånd om problemet. “Afhængig af ukrudtstrykket griber man i de håndtag, der er nødvendige, og her kan det absolut også være en mulighed at vælge ikke at så vinterkorn. Men når vi har vinterkorn, så er sensåning gerne i kombination med falsk såbed særdeles effektivt, når ukrudtstrykket er højt”, anbefaler Søren.  

Derudover skal vi i vinterkorn stræbe efter at få bedst mulig effekt af vores ukrudtsmidler. For at få den bedste effekt på især vores problemgræsser med Mateno Duo og Prosulfocarb (Fidox, Roxy, Boxer osv.), skal jorden gerne agere som en medspiller. “Jorden skal dermed have lov til at ‘sætte sig’, så vi får den bedste kontakt med ukrudtet, frø og kimstængel”, udtaler Søren. Ifølge Søren er den ideelle timing omkring kornets stadie 10-11, lige når køresporene er synlige, og afhængigt af såtidspunkt vil det være 7-14 dage efter såning.  

I efteråret 2020 lavede vi en demo på Bramstrup, hvor vi mekanisk ‘satte jorden' umiddelbart efter såning, for at illustrere hvad det kan betyde for effekten, at jorden bliver en medspiller, og hvilke forhold der vil fremme effekten, hvis det ikke er muligt at vente til st. 10-11 med behandling.

 

 

Mateno Duo sikrer en effektiv bekæmpelse  

Med de stigende problemer med græsukrudt rundt om i landet satte vi tilbage i efteråret 2019 et omfangsrigt forsøgssetup i gang, i samarbejde med lokale rådgivningscentre, målrettet løsningen på især de tre problemgræsser rajgræs, agerrævehale og væselhale. Vi gentog forsøget igen i efteråret 2020 med reviderede forsøgsplaner, efter hvad vi lærte af det første år.  

De tre vigtigste pointer, vi skal tage med os fra forsøgene over de to år er: 

  • Behandling ved st.10-11 er mest effektivt (med jorden som medspiller)
  • Der er synergieffekt ved tankblanding af Mateno Duo og Prosulfocarb
  • Tankblanding af Mateno Duo og Prosulfocarb har været bedst på alle græsser (husk det kun er muligt i vinterhvede og triticale)

 

Vinterhvede mark set oppefra. Italiensk rajgræs plager marken.

Billede: Italiensk rajgræs i vinterhvede i midten af juli 2021

 

For at opnå en optimal ukrudtsbekæmpelse er det ifølge Søren vigtigt, at du tilpasser din indsats efter dine markers behov. I marker med lavt til moderat ukrudtstryk, uden særlig fokus på problemgræsser, kan du komme langt med en standard løsning på 0,35 l/ha Mateno Duo + 0,50 l/ha Prosulfocarb (se evt. film fra Bramstrup).

“Er problemgræsserne dog et problem, så øger du ganske enkelt dosis af både Mateno Duo og Prosulfocarb”, anbefaler Søren. I marker som kræver lidt ekstra, anbefaler Søren at øge dosis til 0,5 l/ha Mateno Duo + 0,75 l/ha Prosulfocarb. Er der behov for en yderligere effekt i marker, hvor problemgræsserne uden behandling vil stå som et tæppe, kan doseringen øges helt op til 0,7 l/ha Mateno Duo + 1 l/ha Prosulfocarb. På den måde får du lagt en god strategi passende til dit ukrudtstryk, som også giver mulighed for at variere dosis i marken, hvis der er områder, der kræver mere fokus.

Derudover, når vi anvender et produkt som Mateno Duo, opnår vi ikke kun en god bekæmpelse af problemgræsser, men samtidig også en effektiv kontrol af bredbladet ukrudt, særligt som resistensbryder på bl.a. fuglegræs og kamille.  

 

Se de gode effekter på italiensk rajgræs og væselhale i de to film nedenfor:

 

 

Synergieffekten ved blanding  

Sidste efterår så vi, bl.a. i vores forsøg, at en høj dosis af Mateno Duo + Prosulfocarb kunne give vinterhvede en kortvarig gulfarvning. Men der var ingen tvivl om, når vi sammenholdt det med effekten på græsukrudtet, så var vi måske lidt hårde ved kornet, men vi var endnu hårdere ved græsukrudtet - og kornet kom fint i gang igen.


Vælg det gode alternativ  

Når det ikke er muligt at gøre det, som er mest effektivt over for problemgræsserne, så handler det om at finde det bedst mulige alternativ.  

Ved en tidlig såning af vinterhvede kan temperaturen være for høj i stadie 10-11 til at lave tankblanding med et Prosulfocarb-produkt, grundet risikoen for fordampning. Søren anbefaler i dette tilfælde at køre med Mateno Duo (0,5-0,7 l/ha) lige ved fremspiring i stadie 10-11, efterfulgt 10-14 dage senere med en passende mængde Prosulfocarb-produkt, hvor vejrforholdene forhåbentlig er bedre.  

Et andet eksempel er i vinterrug og vinterbyg. I disse afgrøder anbefaler Søren maksimalt at anvende 0,35 l/ha Mateno Duo og undlade at blande det med et Prosulfocarb-produkt. Det skyldes, at Mateno Duo kan være hård ved vinterbyg og vinterrug, særligt i en kombination med Prosulfocarb. Derudover er det vigtigt i vinterrug, at rugen er spiret frem, når man anvender Mateno Duo.

 


Søren anbefaler at tilpasse behandlingen med Mateno Duo efter dit ukrudtstryk i marken: 

I marker med moderat ukrudtstryk:  
0,35 l/ha Mateno Duo + 0,5 l/ha Prosulfocarb i stadie 10-11. 

I marker med problemgræsser:  
0,5-0,7 l/ha Mateno Duo + 0,5-1,0 l/ha Prosulfocarb i stadie 10-11.  

Dosis reguleres afhængigt af art og intensitet. 10-14 dage senere kan der følges evt. op med Atlantis eller et andet passende produkt.
 

 

Fidox® Globachem; Roxy® DLA Agro; Boxer® Syngenta

 

 

Bayers konsulenter i Danmark. Ivan Kloster, Søren Lykkegaard Hansen og Hans Jørgen Hansen står smilende på række i grøn mark
Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.

Mateno Duo - nyt ukrudtsmiddel til korn

Mateno Duo logo og træ på mark.
Mateno Duo - nyt ukrudtsmiddel til korn

Mateno Duo er ukrudtsmidlet for dig, der vil have fleksibilitet og bred effekt.

Youtube video af Søren i marken, der snakker om Mateno Duo.
Mateno Duo film

Se med på Bayer's Youtube kanal, hvor du kan finde en masse spændende film, der bl.a. kan gøre dig klogere på Mateno Duo.

Hans Jørgen, Søren og Ivan står sammen foran en mark.
Find os på Facebook

Find os på Facebook, hvor der ofte bliver lagt nye og spændende opslag op, der kan gøre dig klogere på plantebeskyttelse i marker.

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG