Lugtløs kamille

Matricaria perforata

Kimblade: Ovale-runde, relativt små, ustilkede ("siddende"). Nervation ikke synlig. Hele bladet er glat.

foto

Løvblade: Noget varierende i omridset, fra ægformede til ovale. Dybt fligede-snitdelte. Ingen tydelig bladstilk. Fjernervede. Hele bladet glat. Løvblade fremkommer parvis. Senere fremkomne løvblade fjersnitdelte.

Noget varierende i omridset, fra ægformede til ovale. Dybt fligede-snitdelte. Ingen tydelig bladstilk. Fjernervede. Hele bladet glat. Løvblade fremkommer parvis. Senere fremkomne løvblade fjersnitdelte.

Blomstring: Juni-oktober.

Fremspiring: Forår/efterår. Overvintrer normalt.

Udbredelse: Den mest udbredte kamille-art. Forekommer på alle jordtyper. Er normalt forårsfremspirende, men optræder dog ofte i vintersæden som efterårsfremspiret. Kan være stærkt generende i frøgræsser og vintersæd.

foto foto

For mere information om aktuel produkt klik videre via tagen herunder. Se desuden altid etiketten for information om afgrøder, doser mm.

Bayers konsulenter i Danmark. Ivan Kloster, Søren Lykkegaard Hansen og Hans Jørgen Hansen står smilende på række i grøn mark
Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG