Lugtløs kamille

Matricaria perforata

Kimblade: Ovale-runde, relativt små, ustilkede ("siddende"). Nervation ikke synlig. Hele bladet er glat.

foto

Løvblade: Noget varierende i omridset, fra ægformede til ovale. Dybt fligede-snitdelte. Ingen tydelig bladstilk. Fjernervede. Hele bladet glat. Løvblade fremkommer parvis. Senere fremkomne løvblade fjersnitdelte.

Noget varierende i omridset, fra ægformede til ovale. Dybt fligede-snitdelte. Ingen tydelig bladstilk. Fjernervede. Hele bladet glat. Løvblade fremkommer parvis. Senere fremkomne løvblade fjersnitdelte.

Blomstring: Juni-oktober.

Fremspiring: Forår/efterår. Overvintrer normalt.

Udbredelse: Den mest udbredte kamille-art. Forekommer på alle jordtyper. Er normalt forårsfremspirende, men optræder dog ofte i vintersæden som efterårsfremspiret. Kan være stærkt generende i frøgræsser og vintersæd.

foto foto

For mere information om aktuel produkt klik videre via tagen herunder. Se desuden altid etiketten for information om afgrøder, doser mm.

Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.