Galmyg

galmyg

Itonididae = Cecidomylldae


Galmyggene tilhører insektordenen tovinger (som andre myg), og lever i hovedsagen af nedbrudt biologisk materiale. Der er dog visse galmyggearter der ernærer sig ved at parasitere andre insekter. Det mest almindelige byttedyr er bladlus, der lammes ved et stik med en nervegift der lammer offeret.

En almindelig art er Aphidoletes aphidimyza der hører til bladlusens mange fjender.

Bayers konsulenter i Danmark. Ivan Kloster, Søren Lykkegaard Hansen og Hans Jørgen Hansen står smilende på række i grøn mark
Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG