Ferskenbladlus

Myzus persicae

De vingede ferskenbladlus er 2-3 mm lange og mørke med gulliggrøn bagkrop med mørke aftegninger.

Nymfer og larver er ofte rødlige. De uvingede ferskenbladlus er grønne eller gullige. I starten ca. 0,5 mm lange og senere ca. 2 mm. Følehornene er af samme længde som kroppen. Pandeknuderne er tydeligt indadvendte og rygrørerne relativt lange.

Ferskenbladlusen overvintrer primært i bederoekuler, hvorfra den flyver ud til de nye bederoemarker ultimo maj/primo juni. Ferskenbladlusen har et stort værtsplanteområde herunder også kartofler.

Ferskenbladlusen gør i bederoer skade ved at overføre virusgulsot.

Der er mange generationer årligt.

 

Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.