Kornsmældere

Agriotes spp.

Kornsmælderne dækker over tre forskellige arter, der både som voksne og larver er meget lig hinanden i udseende og levevis.

Kornsmælderen lægger sine æg i græsbevokset jord, og larverne udvikler sig gennem en fireårig periode. Larverne er gulbrune og i udvokset stand ca. 2,5 cm lange.

De er følsomme over for udtørring, og opholder sig udelukkende i jorden. Larverne er meget alsidige i deres fødevalg.

De største skader ses normalt i dyrkede afgrøder 1-3 år efter ompløjning af flerårige græsarealer. Afgrødeskaderne er størst på små planter og ses som helt eller delvist overgnavede rødder/stængler.

foto foto

Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.