Bayer Agro TV sæson 2021

Opfølgende behandling mod problemgræsser

 

I tidligt såede vintersædsmarker kan det være nødvendigt i efteråret at udføre en opfølgende behandling mod ital. rajgræs/alm. rajgræs og væselhale, hvor ukrudtstrykket er højt i marken. Det er vigtigt at få bekæmpet  græsserne i efteråret, så det ikke bliver for stort inden foråret, hvor det vil konkurrere med kornet om næringsstoffer og vand.

 

Bekæmpelse af væselhale og rajgræs i vintersæd

 

 

Bekæmpelse af agerrævehale i vintersæd

 

Der findes ikke mange effektive ukrudtsmidler mod agerrævehale, og derfor bør bekæmpelsen tænkes ind i ukrudtsstrategien. Det er vigtigt at opnå en høj effekt mod agerrævehale, da enkelte resistente planter vil opformere flere frø i jorden, som efterfølgende er svære at bekæmpe.

 

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd

  

Når der såes tidligt, giver det lidt større udfordringer med grove græsser. Derfor er det vigtigt at lægge sin ukrudtsstrategi, når marken er sået.

 

Efterårsstrategier mod væselhale

Tiden begynder at nærme sig for ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, og vi har i et forsøg med forskellige efterårsløsninger sat fokus på bekæmpelse af væselhale. Mateno Duo har tidligere vist gode effekter mod væselhale i kombination med Prosulfocarb, og det er også konklussionen fra forsøget her.

 

Effekter på ukrudtsbekæmpelse i efteråret

 

Hvad kan det betyde for effekten af efterårets ukrudtsmidler, når jorden bliver en medspiller, og hvilke forhold vil fremme effekten, hvis det ikke er muligt at vente til st. 10-11 med behandling?

 

Afsluttende svampebekæmpelse i hvede

Den afsluttende svampehandling i hvede er vigtig, fordi den skal holde planterne sunde de næste to måneder frem til høst. De to øverste blade og akset står alene for 80 % af udbyttet, og det er derfor vigtigt at holde dem fri for sygdomme. Anvend en solid dosis og god sprøjteteknik til den afsluttende svampebekæmpelse, så hveden sikres de bedste vilkår.

 

Svampebekæmpelse i vårbyg


Angreb fra svampesygdomme kan hurtigt have en afgørende betydning for størrelsen og kvaliteten på dit endelig merudbytte i vårbyg. De sygdomme man skal være opmærksom på er skoldplet, bladplet, bygrust og ramularia.

 

Fanebladsbehandlinger i vinterbyg og vinterhvede


I vinterbyg er det tid til sidste svampebekæmpelse. De sygdomme, vi har fokus på, er bygrust, goldplet, bladplet og ramularia. Hvis der er behov for det, kan der tilsættes Cerone for vækstregulering. 
I vinterhveden nærmer den tiden sig for den vigtige fanebladssprøjtning. Det tilstræbes at behandle, når fanebladet er fuldt gennemskredet. Tilpas strategien til ens sorter, lokation og selvfølgelig de aktuelle betingelser for de svampesygdomme, vi gerne vil bekæmpe.

 

Ukrudtsbekæmpelse i vårbyg og vårhvede


Vårbyg er blevet etableret under meget kolde forhold i år, men efterhånden er de fleste vårbygmarker spiret frem og er i god vækst. Det betyder også, at ukrudt og især græsukrudt spirer op af jorden. Derfor skal der fokus på ukrudtbekæmpelse nu og de næste par uger frem i vårbyg og vårhvede.

 

Første svampebekæmpelse i hvede


På trods af det kolde vejr, så er der vækst i vinterhveden, og det snart tid til at  udføre den første svampebehandling i hvede. Vælg en bred løsning, så hveden er godt dækket ind imod alle de vigtige svampesygdomme.

 

Svampebekæmpelse i vinterraps ved blomstring


Indenfor de næste uger begynder rapsmarkerne at blomstre. Men med blomstringen skal vi også have dækket rapsen af, så den er beskyttet mod primært knoldbægersvamp. Se med i filmen, hvor vi giver en status på rapsens biomasse og hør, hvordan du beskytter mod knoldbægersvamp.

 

Svampebekæmpelse i vinterbyg og rug


Vinterbyggen står godt, men der bør vedholdende holdes fokus på manganmangel, som optræder i mange marker. Derudover ser vi desværre også havrerødsot i en del marker på lidt lunere lokaliteter. Alle vinterbygsorter er mere eller mindre modtagelige for sygdomme, og derfor bør din vinterbyg holdes under observation fra nu af.

 

Forår i marken - det skal du være opmærksom på nu


Foråret nærmer sig og det betyder også, at det er tid til at følge op ukrudtsbehandlingen i vintersæd. Samtidig er det også nu, at vinterbyg- og rugmarkerne skal tjekkes for flyvehavre. Med de stigende temperaturer kommer markarbejdet og såning af vårsæd også for alvor i gang, og her kan DFF på sort jord efter såning og før fremspiring være et godt supplement til ukrudtsbekæmpelsen i vårbyg og vårhvede.

 

Hold øje med lys bladplet


Sygdommen lys bladplet kan være svær at genkende i de tidlige stadier, og da den kan være ret eksplosiv i sin fremmarch, er det vigtigt at komme tidligt afsted.

 

Tidlig bekæmpelse af græsukrudt


Væksten er tilbage i græsukrudtet, og det er tid til at få det bekæmpet. I denne tidlige opfølgning er fire græsukrudtsarter i fokus, væselhale, agerrævehale, gold hejre og enårig rapgræs.

 

Bekæmpelse af enårig rapgræs


Enårig rapgræs er en af de mest dominerende græsukrudtsarter. Græsarten er ekstrem reproduktiv og kan opformere sig ganske gevaldigt. En tæt bestand af enårig rapgræs kan forvolde store udbyttetab, og derfor skal den bekæmpes. 

 

Bekæmpelse af væselhale


Væselhale er på få år blevet et voldsomt problem rundt om i de danske marker, og det nye dominerende græsukrudt kan ikke alene bekæmpes med kemi. For at slippe af med væselhale er du nødt til at lægge en målrettet ukrudtsstrategi bestående af flere tiltag.

 

Bekæmpelse af italiensk rajgræs


Rajgræs er et stigende problem, og det er kun få, der kan sige sig fri for denne ukrudtsart. Bekæmpes rajgræsset ikke tilstrækkeligt effektivt, er det et dyrt bekendtskab i alle afgrøder, da det giver afgrøderne kamp til stregen om lys, plads, næringsstoffer og ikke mindst vand. Forhold som sædskifte med en stor andel af vintersæd, tidlig såning og øget udbredelse af pløjefri dyrkning er alt sammen med til at gøre rajgræs til et stigende problem. For at bestanden ikke øges på længere sigt, er der derfor stort fokus på at holde den nede på et absolut minimum.

 

Bekæmpelse af agerrævehale


Der er få ukrudtsarter, der er lige så grådige som agerrævehale. Derfor kræver agerrævehale et helt ekstraordinært fokus og effekt blot for at holde ukrudtstrykket stabilt.

 

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG