DEKALB rapssorter - udnyt potentialet i din vinterraps

Gult omrids af vinge med teksten Seed your success nedenunder

Alle marker er forskellige. Det betyder, din strategi for en vellykket sæson skal tilpasses din unikke mark, og det starter med at vælge den rigtige sort til hver enkelt mark. Vi tester vores sorter under landmandsforhold ved mere end 35 engagerede og dygtige landmænd rundt omkring i Danmark. For at komme endnu tættere på sorterne anvender vi i 2020 det digitale værktøj FieldView.  

FieldView er et digitalt registrerings- og analyse værktøj, der er udviklet af Bayer, som muliggør analyser tværs over markerne. Det giver os en enestående mulighed for at afdække de forskelle, den enkelte sort viser henover et storskalaforsøg. Er sorterne robuste i anstrengte miljøer som f.eks på varierende jordtyper eller ved klimapåvirkning som læ eller skygge fra skove, eller har sorten et stort potentiale, hvor væksten er optimal.

Alt dette er med til at sikre, at vi kan rådgive og udvælge de sorter, som præsterer og udnytter sit potentiale lige under dine forhold, fra såning til høst.

Find den rette rapssort til din unikke mark, klik her.