Afgrøder

Hos Bayer arbejder vi hele tiden på at udvikle nye midler, der beskytter planter mod sygdomme, skadedyr og ukrudt. Læs mere om afgrøderne herunder eller se i menuen til venstre.

Kartoffelmark. To landmænd går ned gennem rækkerne med de flotte grønne planter.

Kartofler

Ukrudt kan tage op til halvdelen af udbyttet i en kartoffelmark, og en effektiv bekæmpelse er derfor totalt afgørende. For at få den bedste ukrudtsbekæmpelse er det vigtigt at der startes på en god fast kam der ikke skrider ned og giver grundlag for nyfremspiring. » Se mere

Mejetærsker høster en hvedemark

Korn

For at sikre det optimale udbytte af den dyrkede afgrøde, anbefales det at anvende certificeret og bejdset udsæd. Derved sikres både sortsrenhed, en oprenset vare med ensartet kernestørrelse samt sikkerhed for at der ikke er frøbårne sygdomme der kan reducere fremspiring eller ødelægge kvaliteten af den høstede vare.
» Se mere

Rapsmark. Hvid bygning i baggrunden

Raps

Raps skal beskyttes effektivt i den første svære tid. Jordlopper kan gøre livet rigtig vanskeligt for en rapsplante i den første tid. Jordlopper kommer med vekslende intensitet i forskellige år, men da den bedste beskyttelse opnås ved en effektiv bejdsning, skal der forebygges med bejdsning eventuelt kombineret med en opfølgende sprøjtning med et insektmiddel. » Se mere

Bayer Agro Klub
Bayer Agro Nyt

Tilmeld dig vores nyhedsbrev Bayer Agro Nyt og få tilsendt opdateringer fra marken.

Bayers konsulenter i Danmark. Ivan Kloster, Søren Lykkegaard Hansen og Hans Jørgen Hansen står smilende på række i grøn mark
Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG