Bayer Agro TV - videoer til planteavlere

Bayer Agro TV er aktuelle videoer til dig som landmand. Vores dygtige konsulenter forklarer, hvad du skal være opmærksom på i marken lige netop nu. Følg os også på Youtube.

Kålbroktolerante rapssorter

  

Rundt omkring i landet har vi de seneste år set stigende problemer med kålbrok, og derfor har vi også mere fokus på sygdommen. DK Plasma og DK Placid er begge hurtigt voksende sorter, der egner sig til sen såning. Se med i filmen og hør mere om de to sorter.

 

Den afsluttende aksbehandling i hvede

  

I hveden er det ved at være tid til den afsluttende svampebehandling i hvede, og det er den, der skal beskytte afgrøden hele vejen til høst. Behandlingen foretages, når akset er skredet helt igennem, og det vi skal have fokus på er at holde akset, fanebladet og andet øverste blad grønne og sunde så længe som muligt, imens kernefyldningen står på - gerne hen til midt i juli. De sygdomme vi skal være opmærksomme på er Septoria, rust og DTR (hvedebladplet).

 

Svampebekæmpelse i vårbyg

 

Vårbyggen er etableret i et fantastisk såbed, og buskning er derfor nærmest perfekt. I markerne står tætte, frodige afgrøder, men med de seneste dages regn begynder både skoldplet og bladplet at røre på sig. Derfor er det nu vigtigt at få beskyttet vårbyggen for at sikre et højt udbyttet og en optimal kvalitet med store kerner til for eksempel maltbyg.

 

Dekalb rapssorter

 

Fælles for Dekalbs rapssorter er, at de generelt har skulpeopspringsresistens-genet i sig og dobbelt phoma resistens. I år lanceres et par nye gentikker - det er TuYV resistens og kvælstofeffektivitet. Se med i filmen hvor Klaus og Jens-Richardt fortæller om nogle af de nye Dekalb rapssorter.

 

Fanebladsbehandling i hvede

Fanebladet er synligt i de fleste marker landet over, og så snart fanebladet er skredet fuldt igennem, er det tid til den vigtige fanebladsbehandling i hvede. De sygdomme, der er fokus på er: Septoria, rust, meldug og DTR.

 

Fanebladsbehandling med tidlig detektion af Septoria

 

Hos Torben Lei i Sønderborg er fanebladet nu fuldt fremme i hvedesorten Chevignon, og vi skal til at tænke på fanebladsbehandlingen. I mandags blev tredje runde af bladprøver udtaget til tidlig detektion af septoria, og når vi får resultaterne på fredag, får Torben Lei en T2-løsning, der tilpasset den målte mængde af septoria i bladprøverne. Da bladprøverne blev udtaget, så de øverste blade fine ud, men kigger vi længere ned i bunden, kan vi godt se lidt septoria.

 

Kraftige og flotte rapsplanter i Sønderjylland

 

I mandags besøgte vi Torben Lei i Sønderborg, og her fik vi en status på rapsen. Lige nu ser vi flotte og kraftige rapsplanter, der har sat gode sideskud. For 18 dage siden blev den første svampebehandling kørt mod knoldbægersvamp, og med meldingerne om ustadigt vejr den kommende uge går overvejelserne nu på, om anden svampebehandling skal køres.
Se med i filmen hvor vi også får en opdatering på, hvordan det går med Torbens kvælstofforsøg, hvor der køres efter tre modeller.

 

Anden svampebehandling i raps

 

Rapsen blomstrer stadigvæk og med det mere ustabile vejr i den kommende periode, bør man overveje, om man skal køre anden svampebehandling. Der stadigvæk risiko for knoldbægersvamp, og så kommer der også gråskimmel og skulpesvamp, som kan være et problem senere, når vi har skulperne.

 

Afsluttende svampebekæmpelse i vinterbyg

  

Mange steder er fanebladet nu fuldt igennem i vinterbyggen, og i løbet af de kommende dage vil stakkene være synlige, så det er tid til den afsluttende svampebekæmpelse i vinterbyg. De sygdomme, der er i fokus, er bygrust, skoldplet, bygbladplet og ramularia.

 

Status på rapsen ved blomstring hos Ulf Andersson, Sverige

 

Hos Ulf Andersson i Sverige er rapsen nået til stadie 65, og det er derfor tid til svampebekæmpelse. Se med i filmen, hvor vi får en snak om svampestrategien, og så følger vi også op på biomassen, som Ulf i starten af april gættede på ville være på 4-5 kg.

 

Status på rapsen på Sjælland

  

Vi har besøgt vores rapsvært, Andreas Roland ved Køge-egnen for at få en status på rapsen. Et par dage inden vores besøg, var rapsen blevet svampebehandlet, men der var endnu ikke fundet skulpesnudebiller. Kort tid efter ringede Andreas dog og fortalte, at skulpesnudebillerne nu var lette at finde i marken, og at den vil blive behandlet i denne uge.

 

Første svampebekæmpelse i hvede

  

Vinterhvedens udviklingstrin svinger fra stadie 30 til 32 i de mest udviklede marker, og i stadie 32-33 påbegyndes behandling mod svampe i vinterhvede for at beskytte mod meldug, rust, septoria og bladplet. Når vinterhveden beskyttes på det tidspunkt sikrer vi, at afgrøden er fri for sygdomme indtil næste behandling, som typisk er på det fuldt udviklede faneblad.

 

Svampebekæmpelse i raps på Basnæs Gods

  

Mange steder står rapsen der, hvor ca. 50 % af hovedskudet blomstrer, og i denne uge vil mange komme til at køre den vigtige svampebekæmpelse mod knoldbægersvamp. Se med filmen, hvor vi besøgte Basnæs Gods og fik en snak om strategien til svampebekæmpelse i raps.

 

Sygdomme og vækstregulering i rug

  

Rugen er ved at være langt fremme, og det er snart tid til at svampebekæmpe. De sygdomme vi skal være opmærksomme på er skoldplet og brunrust. Hvis du kører lige når fanebladet er fremme, så kontroller også marken for trips. Den sidste ting, man skal tage stilling til nu. er, om man skal vækstregulere eller ej.

 

Ukrudtsbekæmpelse i vårbyg

  

Ligesom i vintersæd om efteråret gælder det også om at få bekæmpet græsukrudt som f.eks. enårig rapgræs og rajgræsser i vårbyg om foråret, så der undgås opformering af frø i jorden til den efterfølgende afgrøde. 

Et tørt og koldt forår kan betyde at fremspiringen af ukrudt sker over en langstrakt periode, så det kan være en god idé at planlægge en to-delt behandling. Hold især øje med marker, hvor der optræder græsukrudt - det er græsukrudtets størrelse, der bestemmer tidspunktet for behandling.

 

Bekæmpelse af knoldbægersvamp i rapsen

  

Vinterrapsen er i fuld gang med at blomstre, og det, vi nu skal have stor fokus på, er en af de vigtigste svampesprøjtninger, vi skal udføre i rapsen, og den er rettet mod sygdommen knoldbægersvamp, der kan være meget tabsvoldene.

Det optimale tidspunkt for bekæmpelse af knoldbægersvamp er når, rapsen er i stadie 65 - det vil sige når 50-60 % af hovedskudet blomstrer og de første kronblade falder af.

 

Fokus på gødning i rapsen på Fyn

  

Et ufrivilligt forøg med en tilstoppet gødningstud har givet en meget visuel bekræftigelse på, hvor vigtig start-gødning har været her i marken hos Agro Alliancen.
I nabo marken handler det også om gødning, men her er det landskamp mellem to modeller/strategier.

 

Forskellene på rapssorterne begynder at kunne ses i Nordjylland

  

Vi har besøgt Dennis Thomsen, Ulrik Lunden i Vendsyssel, som er Dekalb rapsvært. Rapsen har klaret sig flot igennem vinteren, og det er først indenfor de seneste par uger, man har kunnet begynde at se forskelle på sorterne. Se med i filmen og få en status på rapsen, og hvad der skal sek i den kommende tid.

 

Status på rapsen i Söderslätt, Sverige

  

Vi har besøgt Ulf Andersson i Söderslätt, Sverige, hvor vi får en opdatering på, hvordan vinteren er gået, hvad der er gjort siden sidst og hvilken planer der er fremover i rapsen. Under besøget blev der målt biomasse, og Ulf giver sit bud på, hvad han tror biomassen er ved blomstring, og hvornår han håber på de første blomster.

 

Væksten er godt i gang i rapsen på Sjælland

  

Vi har besøgt vores rapsvært, Andreas Roland på Sjælland for at få en status på rapsen, og høre hvad der skal ske den næste måneds tid. Da vi besøgte Andreas i efteråret, så vi en kraftig plantevækst. Over vinteren har rapsen smidt de gamle blade, men nu er væksten tilbage, og rapsen har taget en tilsvarende mængde på af nye blade, som den tabte over vinteren.

 

Fortsat masser af biomasse i rapsen hos Torben Lei i Sønderjylland

  

Så er vi startet op med besøgene hos nogle af vores rapsværter. Vi var så heldige, at Torben Lai parkerede såmaskinen på forageren i 5 min. for at mødes med os i rapsen på den anden side af vejen. Hør Torbens status på rapsen, der i de samme minutter også blev behandlet for Lys Bladplet og lidt vækstregulering for styre den kraftige raps. Kvælstofforsøget i nabomarken har også sat tankerne igang hos Torben.

Den aktuelle løsning var 0,35 l/ha Folicur Xpert + 0,35 l/ha Caryx

 

Cossack vejrmodel

  

Forårsvejrets stryger ind over Danmark, og det betyder også Cossack vejr. Søren tager os her igennem ‘Cossack Vejr’ værktøjet, som allerede har givet 'grønt lys' for bekæmpelse af det italienske rajgræs i marken her ved Sønderborg.

Klik her for at se dit lokale Cossack-Vejr.

 

Græsukrudt i vintersæd

 

Der er nu vækst i græsukrudtet i vintersæden, og det betyder, at der nu skal holdes fokus på ital. rajgræs, agerrævehale og væselhale. Det er vigtigt at få bekæmpet de tabsvoldende græsser, mens de er små. Tjek dine marker nu og vær klar til at komme afsted med Cossack eller Atlantis.

 

Lys bladplet i vinterraps

 

Hold fokus på lys bladplet i vinterraps nu. Bekæmpelse anbefales i det tidlige forår fra begyndende strækning med 0,4-0,5 Folicur Xpert/Prosaro. Vi ser nu angreb af lys bladplet i flere rapsmarker, hvor behandling snart kan blive aktuelt.

Bayer Agro Klub
Bayer Agro Nyt

Tilmeld dig vores nyhedsbrev Bayer Agro Nyt og få tilsendt opdateringer fra marken.

Grøn mark med to træer
Find os på Facebook

Find os på Facebook, hvor der ofte bliver lagt nye og spændende opslag op, der kan gøre dig klogere på plantebeskyttelse i marker.