DFF er fundamentet for al ukrudtsbekæmpelse i korn om efteråret

DFF er fundamentet for al bekæmpelse af ukrudt i korn om efteråret. DFF har sikker effekt på stedmoder, ærenpris og tvetand.

DFF kan anvendes i alle kendte sorter af af vintersæd samt vårbyg og vårhvede. DFF er især effektiv over for vinteranuelle ukrudtsarter, herudover opnås ved de højeste DFF doseringer en hæmning af enårig rapgræs.

 

 

Aktivstoffer

DFF indeholder et aktivstof: Diflufencian.

  

 

Godkendte afgrøder

  • Vinter- og vårhvede
  • Vinter- og vårbyg
  • Vinterrug
  • Triticale


Anvendelse og effekt af DFF

DFF udsprøjtes med 0,05 - 0,24 l pr. ha. afhængigt af ukrudtets udviklingsstadie og sammensætning. Maks. 1 behandling i samme afgrøde.

Afgrøde
Tidspunkt
Dosering (l/ha)
Vinterhvede
Vinterbyg
Tritical
Vinterrug
Efterår
BBCH 00-12
0,06 - 0,24
Efterår eller forår
BBCH 13-14
0,06 - 0,24
Vinterbyg og vårhvede
Forår
BBCH 00-12
0,06 - 0,15
Forår
BBCH 13-14
0,15
  
 
DFF effektskema (Vi anbefaler oftest DFF i blanding med andre midler).

Afgrøde Vintersæd
Vårbyg og vårhvede

Ukrudtets udvikling

0 - 2 løvblade
3 - 4 løvblade
0 - 2 løvblade
3 - 4 løvblade
Ager-stedmoder
0,06 l/ha  0,12 l/ha  0,06 l/ha
0,15 l/ha
Forglemmigej
0,06 l/ha  0,12 l/ha  0,06 l/ha
0,15 l/ha
Hyrdetaske
0,06 l/ha  0,12 l/ha    0,06 l/ha     0,15 l/ha  
Haremad
0,06 l/ha  0,12 l/ha    0,06 l/ha     0,15 l/ha  
Fuglegræs
0,06 l/ha  0,24 l/ha
  0,06 l/ha     0,15 l/ha  
Ærenpris
0,12 l/ha
0,24 l/ha
0,15 l/ha
0,15 l/ha
Giver hæmninger 
Tvetand
0,12 l/ha  0,24 l/ha
0,15 l/ha
0,15 l/ha
Giver hæmninger 
Ved de højeste doseringer og gode fugtighedsforhold opnås en kraftig hæmning af enårig rapgræs med op til 3 blade.


Blandinger med DFF

For blandbare produkter med DFF, klik her for at se blandingstabellen.Godkendelse til mindre anvendelse af DFF

Se etiketten for godkendelse til mindre anvendelse af DFF.

    

 

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten. 

 

Søren Lykkegaard, Jens-Richardt Thyssen, Christian Christensen, Klaus Jakobsen, Klaus Nielsen og Stig Andersen står smilende i en mark
Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.

Ikon til tilmelding til nyhedsbrev
Bayer Agro Nyt

Tilmeld dig vores nyhedsbrev Bayer Agro Nyt og få tilsendt opdateringer fra marken.

Ikon for sikkerhedsdatablad

Ikon for etiket