Coloradobille

Leptinotarsa decemlineata

Coloradobillen er let at kende på de gule dækvinger med hver fem sorte striber.

Billen er ca. 1 cm lang. Dens larve er rød med to rækker sorte pletter på hver side og ca. 12 mm lang. Billen overvintrer i jorden og opsøger om foråret de nye kartoffelmarker, hvor den lægger sine orange æg på undersiden af bladene.

Både biller og larver ernærer sig af bladmassen.

Når larven er udvokset går den i jorden og forpupper sig. Coloradobillen er undergivet lov om offentlig bekæmpelse, og der er anmeldelsespligt til Plantedirektoratet.

 

Søren Lykkegaard, Jens-Richardt Thyssen, Christian Christensen, Klaus Jakobsen, Klaus Nielsen og Stig Andersen står smilende i en mark
Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.