Græs Akademiet

   Tidlig såning og varme vintre giver græsserne de perfekte vilkår til at spire tidligt og gro henover vinteren. Med Græs Akademiet vil vi sætte fokus på og gå i dybden med de fire vanskelige græsser: agerrævehale, væselhale, rajgræs og enårig rapgræs, så vi kan lære mere om, hovrdan de kan bekæmpes.

    

   Hænder, der holder en aggerrævehale

   Her kan du læse mere om de fire problemgræsser, og hvordan du bekæmper dem.

   Danmarkskort, der viser fordelingen af agerrævehale, væselhale, rajgræs og enårig rapgræs

   Se resultatet af vores kortlægning af problemgræsser i Danmark.