Sikkerhed og produkthåndtering

Gode rutiner og planlægning af alle trin i arbejdet med plantebeskyttelsesmidlerne er med til at reducere risikoen ved brug af midlerne.

Læs altid etiketten før anvendelse

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på en forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

Etiketten indeholder vigtig information om, hvordan plantebeskyttelsesmidler skal anvendes og hvilke egenskaber midlerne har. Yderligere er der beskrevet, hvordan plantebeskyttelsesmidlerne skal håndteres og bruges for at arbejdet udføres på en forsvarlig måde. 

Sikkerhedsdatabladet (SDS) indeholder information om produktets sammensætning, advarselssætninger og -symboler, førstehjælpsforanstaltninger, fysiske og kemiske egenskaber, håndtering og opbevaring.

Brug altid de anbefalede værnemidler ved opmåling, blanding, påfyldning og brug af plantebeskyttelsesmidler.

Produkthåndtering

Punktforurening anses for at være den største risiko for forurening af vandmiljøet. Derfor skal punktforurening undgås. Det er vigtigt for miljøet og for landbrugets image.

De vigtigste regler er:
Vask sprøjten på en vaskeplads med opsamling eller i marken
Vask eller fyld aldrig sprøjten nær vandløb eller søer
Hav en plan for opsamling af spild
Åbn dunken rigtigt og skyl også forseglingen
Hæld sideværts af dunken og undgå skvulp

 

Læs mere om sikkerheden bag Bayers produkter og miljøhensyn, klik her.

Derudover kan du læse mere om anvendelse af pesticider på Miljøstyrrelsens hjemmeside, klik her.

 

Ved mistanke om forgiftning, kontakt Giftlinjen 82 12 12 12 eller ring 112.