EXAVANCE - et nyt IPM tiltag i rapsen mod insekter

EXAVANCE iblandes andre rapssorter med det formål at tiltrække skadegørende insekter i perioden omkring blomstring, så de ikke gør skade på hovedsorten i marken.

Bayer har gennem sin frøafdeling, DEKALB, i flere år arbejdet på at udvikle en ny rapssort, der udmærker sig ved at blomstre særlig tidligt. Årsagerne til dette er flere, men et særlig fokus fra Bayers side på Integrated Pest Management (IPM) har været en drivende faktor. Herudover er antallet af godkendte insektmidler nedadgående, hvilket kræver, at man ser andre veje for at håndtere skadedyr, og her kommer EXAVANCE ind i billedet. 

Når tidspunktet for blomstring måles op mod kendte sorter fra markedet har EXAVANCE vist sig at blomstre 7-10 dage tidligere. Det er særlig vigtigt i forhold til glimmerbøsser, som kan gøre stor skade på knopperne inden de åbner sig, da glimmerbøsserne gnaver sig igennem for at få adgang til pollen. Når knopperne derimod åbner sig, ændrer glimmerbøssen sig fra at være et skadedyr til et nyttedyr, da den ved sin bevægelse hjælper til med bestøvningen af planterne.

 

Erfaringer fra danske forsøg

Vi har lavet bedømmelser i danske forsøg, hvor enkelte landmænd har fået adgang til produktet og tester det i store markforsøg. På tværs af forsøgene registrerede vi i gennemsnit 19 glimmerbøsser pr. EXAVANCE plante, mens naboplanterne (der endnu ikke blomstrede) havde 2 glimmerbøsser i gennemsnit. Vi kan derfor konstatere, der er en markant fordeling af glimmerbøsser vægtet mod EXAVANCE planter, hvilket skyldes dens tidlighed.

Glimmerbøsser i Exavance's rapsblomstBlomstrende EXAVANCE med glimmerbøsser

 

Rent praktisk

EXAVANCE frøene kommer i poser, som hver især indeholder 100.000 frø. 
Vi anbefaler at blande i forholdet 1:1 med sin hovedsort, hvorved blandingsprocenten vil ligge på 6-7%. Normalt er alle DEKALBs frø farvede blå, men i EXAVANCEs tilfælde er frøene guld-farvede, hvilket betyder, det er nemt at se, hvornår man har opnået en tilpas blanding, fortæller Klaus.

Felter Exavance blomstrer i en rapsmarkHer et eksempel, hvor EXAVANCE er sået i renbestand med gængse markedsførte sorter omkring dem. Det er tydeligt at se, hvor tidlig EXAVANCE er i forhold til de andre sorter. 

Rapsmark, hvor den iblandede Exavance blomstrerHer et billede hvor EXAVANCE er blandet med anden kommeceriel sort, i et forhold på cirka 7 %. 

 

Plantetal og udsædsmængde afstemmes efter hovedsorten, og EXAVANCE regnes dermed som ekstra. I en situation, hvor man ønsker at etablere 30 planter/m2, skal såmaskinen indstilles efter dette, så det samlede plantetal ender på 32/m2, hvoraf EXAVANCE udgør de 2 planter. 

EXAVANCE har en medium-hurtig vækstprofil i løbet af efteråret, hvilket passer med de fleste sorter på markedet. Det er dog vigtigt at danne sig et godt overbliksbillede af udviklingstrin på tværs af marken, så behandlinger kan afpasses efter hovedsorten. Typisk vil det være fra vækststart i foråret og frem til blomstring, at man tydeligst vil kunne se forskel mellem EXAVANCE og hovedsorten.

Frem mod høst vil EXAVANCE som regel modne hurtigere end de andre sorter, men genetisk indeholder den også skulpeopspringsresistens, hvilket betyder, at man kan vente på, hovedsorten modner af. 

 

Perspektiver for insektbekæmpelse i vinterraps

Behandling mod glimmerbøsser har været nedadgående de seneste år på grund af forhøjede skadestærskler, og at angrebene som regel har indtruffet, lige hvor de første planter går i blomst. Men med højere temperaturer eller forår, der begynder tidligere, kan vi også risikere at denne dynamik ændrer sig, så angreb kan forekomme tidligere. 

Her kan tidlig blomstrende sorter som EXAVANCE reducere risikoen for skader på hovedsorten. Ved kraftige angreb af glimmerbøsser viser erfaringer fra Centraleuropa, at det kan være nødvendigt at udføre en bekæmpelse. Her kan EXAVANCE udgøre en form for tidlig varsling, da glimmerbøsserne først er at finde her.

Vi har samtidig set eksempler på at bladribbesnudebiller også bliver tiltrukket af tidlig vækstende/blomstrende planter, hvilket kan hjælpe med at holde angreb isolerede til enkeltplanter og målrette en eventuel bekæmpelse senere hen. Og med en fremtid hvor der er færre bekæmpelsesmidler til rådighed, kan EXAVANCE blive et vigtigt værktøj i både monitering, men også håndtering af insektangreb.

Spørgsmål og svar (FAQ)

Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.