Atlantis OD produktlabel

Atlantis OD - et stærkt middel mod græsukrudt i vinterhvede, rug og triticale

Atlantis OD er et stærkt middel mod græsukrudt og kan anvendes efterår eller forår i vinterhvede, rug og triticale.

Atlantis OD virker bredt på græsukrudt som énårig rapgræs, almindelig rapgræs, vindaks, rajgræs og agerrævehale. Desuden har Atlantis OD effekt på tokimbladede ukrudtsarter som kamille, fuglegræs og korsblomstret ukrudt.

 

Aktivstoffer 

Atlantis OD indeholder to aktivstoffer: Mesosulfuron-methyl og Iodosulfuron.

 

Godkendte afgrøder

  • Vinterhvede
  • Rug
  • Triticale

 

Anvendelse af Atlantis OD

  • Atlantis OD kan anvendes om efteråret fra ukrudtet er spiret frem og så længe, der er vækst i ukrudt og afgrøde.
  • Om foråret kan Atlantis OD anvendes fra væksten starter, og dagstemperaturen er nået over 5-8C, dog senest på afgrødens stadie 32, og i rug senest stadie 30.
  • Det mest optimale anvendelsestidspunkt er på småt ukrudt i vækst og på græsukrudt fra 2-3 bladsstadiet og frem til slutningen af buskning.

 

Ukrudtsarter
Vinterhvede, triticale og rug (max. 0,45 l. i rug) 
   Efterår  Forår

Vindaks
Enårig rapgræs
Almindelig rapgræs
Rajgræs
Fuglegræs
Kamille
Raps

0,45 - 0,75 l/ha1) Atlantis OD 0,45-0,9 l/ha1) Atlantis OD
Agerrævehale2) 
0,75 l/ha Atlantis OD   0,9 l/ha Atlantis OD 
+ Ærenpris, Stedmode Tilsæt DFF
Tilsæt DFF


1) Højeste dosering anvendes ved store ukrudtsplanter og stor ukrudtsbestand.

2) Atlantis bør især over for agerrævehale indgå i et program, der indeholder andre virkemekanismer.

3) Mod rajgræs er Cossack OD eller Hussar Plus OD et bedre alternativ om foråret. Anvendes Atlantis OD mod rajgræs om efteråret, skal en evt. forårsopfølgning ske med et middel med en anden virkemekanisme – ikke med Cossack OD eller Hussar Plus OD, der tilhører samme virkemekanisme.

For at opnå bred effekt på almindeligt forekommende ukrudtsarter anbefales det, at der blandes med et egnet godkendt middel. Følg altid etikettens anvisninger for blandingspartnere.

 

Blandinger med Atlantis OD

Se blandingstabellen for blandbare produkter med Atlantis OD.


Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.


Bayers konsulenter i Danmark. Ivan Kloster, Søren Lykkegaard Hansen og Hans Jørgen Hansen står smilende på række i grøn mark
Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.

Hans Jørgen, Søren og Ivan står sammen foran en mark.
Find os på Facebook

Find os på Facebook, hvor der ofte bliver lagt nye og spændende opslag op, der kan gøre dig klogere på plantebeskyttelse i marker.

Bayer Agro TV på YouTube
Se aktuelle videoer på Bayer Agro TV

Bayer Agro TV er aktuelle videoer til dig som landmand. Vores dygtige konsulenter forklarer, hvad du skal være opmærksom på i marken lige netop nu.

Bayer Agro Klub
Bayer Agro Nyt

Tilmeld dig vores nyhedsbrev Bayer Agro Nyt og få tilsendt opdateringer fra marken.

Ikon for sikkerhedsdatablad

Ikon for etiket
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG