Majs

Ukrudtsbekæmpelse

Risiko for opformering af ukrudt

Majs typisk dyrkes på det samme areal i en årrække. Derfor er der risiko for, at visse ukrudtsarter kan opformeres. Det gælder især rodukrudt og enkelte græsser.

Græsukrudt skal bekæmpes

For at undgå opformering af græsser, skal man sikre en effektiv bekæmpelse af netop disse ukrudtsarter hvert år. Her er MaisTer en uvurderlig hjælp og eneste mulighed for at holde græs nede. Rapgræs og rajgræs kan klares med lave doseringer, mens hanespore og skærmaks kræver højere doseringer.
Det er vigtigt at holde jorden fri for græsser – også i de tilfælde hvor der sås græs efter etablering af majsen. Ukrudtsbekæmpelse giver afgrøden de bedste vækstbetigelser. Sørg for at MaisTer indgår mindst en gang i ukrudtsstrategien – således kan græsukrudt kontrolleres.

Få godt fat i bredbredet ukrudt

MaisTer er det mest alsidige middel på markedet mod ukrudt i majs. Det er slået fast i forsøg og gennem flere år praktiske erfaringer. Langt de fleste arter af bredbladet ukrudt bekæmpes med høj effekt.
Til bekæmpelse af enkelte arter som ærenpris, storkenæb og snerlepileurt anbefales tilsætning af specialmidler til MaisTer. Det giver en komplet strategi mod ukrudt. Det er vigtigt at bekæmpe mens ukrudtet er småt. Det gælder også ved 2. og evt. 3. behandling. Dvs. hold korte intervaller mellem behandlingerne – ikke mere end 10-12 dage.

Etablering

Bejdset udsæd – for en sikker fremspiring

Majs er med undtagelse af økologisk majsfrø altid bejdset med et svampemiddel til beskyttelse mod spireskadende svampe.

Beskyttelse mod fugleangreb

Dyrker man majs i et område hvor der er risiko for at råger, krager eller andre fugle kan skade majsen, vælges normalt Mesurol-bejdset majs. Derved opnås en beskyttelse mod ødelæggende angreb af fugle. Ligeledes fås en vis effekt mod fritfluer.

Beskyttelse mod smelderlarver og andre jordboende skadedyr

Hvor forfrugten eller for-forfrugten græs eller brak, er der risiko for angreb af jordboende skadedyr. Anvendes majsfrø der er bejdset med Poncho, kan disse ødelæggende skader undgås.
Bemærk: Al majsudsæd importeres bejdset. Derfor skal valg af bejdsemiddel foretages tidligt, sammen med indkøb af majsfrø. Af samme grund kan ingen af bejdsemidlerne købes i Danmark.

Læs mere om vores produkter til majs her:

Bayers konsulenter i Danmark. Ivan Kloster, Søren Lykkegaard Hansen og Hans Jørgen Hansen står smilende på række i grøn mark
Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.

Bayer Agro Klub
Bayer Agro Nyt

Tilmeld dig vores nyhedsbrev Bayer Agro Nyt og få tilsendt opdateringer fra marken.

Grafik for sikkerhedsdatablade. Blåt felt med hvid dunk med et udråbstegn på
Sikkerhedsdatablade og produktetiketter

Sikkerhedsdatablade og produktetiketter finder du under de enkelte produkter

Hans Jørgen, Søren og Ivan står sammen foran en mark.
Find os på Facebook

Find os på Facebook, hvor der ofte bliver lagt nye og spændende opslag op, der kan gøre dig klogere på plantebeskyttelse i marker.

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG