Nortron SC - bekæmper tokimbladet ukrudt i bederoer

Nortron SC er et ukrudtsmiddel til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt i bederoer. Nortron SC giver forøget effekt på især burresnerre, fuglegræs og pileurter.

Nortron SC er et ukrudtsmiddel til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt om foråret i bederoer. Nortron SC giver en forøget effekt på især burresnerre, fuglegræs og pileurter. Nortron SC anvendes altid i blanding med andre midler. Nortron må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer hvert tredje år.

 

Aktivstoffer

Nortron SC indeholder et aktivstof: Ethofumesat.

 

Godkendte afgrøder

  • Bederoer

 

Anvendelse af Nortron SC

  • For at få tilstrækkelig effekt skal Nortron SC anvendes til bekæmpelse af ukrudtsplanter på kimbladstadiet. Vær derfor opmærksom på ukrudtets størrelse.
  • Doseringen af Goltix og Safari fastsættes ud fra ukrudtssammensætning og størrelse. Er det ikke muligt at køre på ukrudtets kimbladstadie, eller øges intervallerne mellem behandlingerne, hæves doseringen af Betanal.

Afgrøde Maks. antal
beh. pr. år
Maks. dosering
l/ha pr. behandling 
Roer  3 0,23


Ukrudtsbekæmpelse i bederoer gennemføres som et sprøjteprogram bestående af flere sprøjtninger. Nedenstående skema kan anvendes som udgangspunkt for en strategi, der bør tilpasses den enkelte mark.

Vejledende anvendelsesskema

Sprøjtetidspunkt Ukrudt på kimbladstadiet Ukrudt på kimbladstadiet
6-8 dage senere
Ukrudt på kimbladstadiet
7-14 dage senere
Bred flora af tokimbladede ukrudtsarter 1,5 - 2,0 l
Betanal +
Goltix
1,5 - 2,0 l
Betanal +
0,15 - 0,23 l Nortron SC
+
Goltix/Safari
1,5 - 2,0 l
Betanal +
0,15-0,23 l Nortron SC
+
Goltix/Safari

NB: Vær opmærksom på at der er mængdemæssige restriktioner for brugen af Betanal (phenmedipham), Goltix (metamitron) og Safari.


 

Blandinger med Nortron SC

Normalt bør der være en uges interval til andre behandlinger. Behandling af kvik bør først ske, når denne igen har overvundet en eventuel svidning fra bladsprøjtningerne. Nortron SC kan blandes med andre ukrudtsmidler, insektmidler, manganchelat og penetreringsolie. Følg normale regler for sammenblanding.

For blandbare produkter med Nortron SC, klik her for at se blandingstabellen.

 

Goltix® Adama; Safari® FMC

  

 

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

Søren Lykkegaard, Jens-Richardt Thyssen, Christian Christensen, Klaus Jakobsen, Klaus Nielsen og Stig Andersen står smilende i en mark
Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.

Ikon til tilmelding til nyhedsbrev
Bayer Agro Nyt

Tilmeld dig vores nyhedsbrev Bayer Agro Nyt og få tilsendt opdateringer fra marken.

Ikon for sikkerhedsdatablad

Ikon for etiket