Nortron SC produktlabel

Nortron SC - bekæmper tokimbladet ukrudt i bederoer

Nortron SC er et ukrudtsmiddel til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt i bederoer. Nortron SC giver forøget effekt på især burresnerre, fuglegræs og pileurter.

Nortron SC er et ukrudtsmiddel til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt om foråret i bederoer. Nortron SC giver en forøget effekt på især burresnerre, fuglegræs og pileurter. Nortron SC anvendes altid i blanding med andre midler. Nortron må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer hvert tredje år.

 

Aktivstoffer

Nortron SC indeholder et aktivstof: Ethofumesat.

 

Godkendte afgrøder

  • Bederoer

 

Anvendelse af Nortron SC

  • For at få tilstrækkelig effekt skal Nortron SC anvendes til bekæmpelse af ukrudtsplanter på kimbladstadiet. Vær derfor opmærksom på ukrudtets størrelse.
  • Doseringen af Goltix og Safari fastsættes ud fra ukrudtssammensætning og størrelse. Er det ikke muligt at køre på ukrudtets kimbladstadie, eller øges intervallerne mellem behandlingerne, hæves doseringen af Betanal.

Afgrøde Maks. antal
beh. pr. år
Maks. dosering
l/ha pr. behandling 
Roer  3 0,23


Ukrudtsbekæmpelse i bederoer gennemføres som et sprøjteprogram bestående af flere sprøjtninger. Nedenstående skema kan anvendes som udgangspunkt for en strategi, der bør tilpasses den enkelte mark.

Vejledende anvendelsesskema

Sprøjtetidspunkt Ukrudt på kimbladstadiet Ukrudt på kimbladstadiet
6-8 dage senere
Ukrudt på kimbladstadiet
7-14 dage senere
Bred flora af tokimbladede ukrudtsarter 1,5 - 2,0 l
Betanal +
Goltix
1,5 - 2,0 l
Betanal +
0,15 - 0,23 l Nortron SC
+
Goltix/Safari
1,5 - 2,0 l
Betanal +
0,15-0,23 l Nortron SC
+
Goltix/Safari

NB: Vær opmærksom på at der er mængdemæssige restriktioner for brugen af Betanal (phenmedipham), Goltix (metamitron) og Safari.


 

Tankblandinger med Nortron SC

Normalt bør der være en uges interval til andre behandlinger. Behandling af kvik bør først ske, når denne igen har overvundet en eventuel svidning fra bladsprøjtningerne. Nortron SC kan blandes med andre ukrudtsmidler, insektmidler, manganchelat og penetreringsolie. Følg normale regler for sammenblanding.

 

Goltix® Adama; Safari® FMC

  

 

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

Bayers konsulenter i Danmark. Ivan Kloster, Søren Lykkegaard Hansen og Hans Jørgen Hansen står smilende på række i grøn mark
Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.

Grøn mark med to træer
Find os på Facebook

Find os på Facebook, hvor der ofte bliver lagt nye og spændende opslag op, der kan gøre dig klogere på plantebeskyttelse i marker.

Bayer Agro Klub
Bayer Agro Nyt

Tilmeld dig vores nyhedsbrev Bayer Agro Nyt og få tilsendt opdateringer fra marken.

Bayer Agro TV på YouTube
Se aktuelle videoer på Bayer Agro TV

Bayer Agro TV er aktuelle videoer til dig som landmand. Vores dygtige konsulenter forklarer, hvad du skal være opmærksom på i marken lige netop nu.

Ikon for sikkerhedsdatablad

Ikon for etiket
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG