Produktlabel for Mateno DUO fra Bayer

Mateno Duo - bekæmper effektivt ukrudt i vinterhvede, vinterbyg, rug og triticale om efteråret

Mateno Duo et ukrudtsmiddel til anvendelse i efteråret i vinterhvede, rug, triticale og vinterbyg. Mateno Duo er ukrudtsmidlet for dig, der vil have fleksibilitet og bred effekt.

Mateno Duo er et effektivt ukrudtsmiddel til anvendelse om efteråret i vinterhvede, triticale, vinterbyg og rug. Mateno Duo er excellent på storkenæb, kamille, fuglegræs, spildraps, kornblomst og valmue. I kombination med Prosulforcarb ydes også god kontrol af enårig rapgræs, rajgræs, væselhale og agerrævehale.

 

Nøgleegenskaber for Mateno Duo

 • Fleksibilitet: doseringen kan tilpasses i forhold til ukrudtssammensætningen på den enkelte mark
 • Resistensbryder: to aktivstoffer, der komplementerer hinanden, hvoraf Aclonifen er et helt nyt aktivstof i korn
 • Svære græsser: reducerer frøpuljen fra agerrævehale og væselhale og holder bestanden nede i kombination med prosulfocarb
 • Integreret ukrudtsbekæmpelse: god kontrol af besværlige ukrudtsarter i efteråret giver flere muligheder for at optimere ukrudtsstrategier i foråret og holde markerne rene frem til høst

 

Aktivstoffer i Mateno Duo

Mateno Duo indeholder to aktivstoffer: Aclonifen og Deflufenican (DFF), hvor Aclonifen ikke har været anvendt i korn tidligere. Derfor er Mateno Duo en ideel resistensbryder på ALS-resistent ukrudt som fuglegræs og kamille.

 

Godkendte afgrøder til anvendelse af Mateno Duo

 • Vinterhvede
 • Vinterbyg
 • Rug
 • Triticale

 

Anvendelse af Mateno Duo

 • Mateno Duo er godkendt til alt vintersæd fra såning til stadie 13
 • Det mest optimale anvendelsestidspunkt er 8-10 dage efter såning, når jorden har sat sig, eller når køresporene er synlige
 • I vinterbyg og rug skal Mateno Duo udbringes alene
Mateno Duo
kan anvendes i
Dosering Bemærkning

Optimalt
anvendelsetidspunkt

Vinterhvede og triticale  0,70 l/ha Mateno Duo kan blandes med Prosulfocarb St. 9-11 
Vinterbyg  0,35 l/ha Mateno Duo og Prosulforcarb udbringes hver for sig St. 9-11 
Rug  0,35 l/ha

Mateno Duo og Prosulforcarb udbringes hver for sig
Rug bør først behandles efter stadie 10

St. 10-11 

 

Blandinger med Mateno Duo

For at opnå en bred effekt på almindeligt forekommende ukrudtsarter anbefales det, der blandes med et egnet godkendt middel. Følg altid etikettens anvisninger for blandingspartnere. 

I rug og vinterbyg må Mateno Duo IKKE blandes med Prosulfocarb-produkter.

 

For mere information om Mateno Duo, klik her.

Ikon for sikkerhedsdatablad

Ikon for etiket

Ikon med folder
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG