Produktlabel for Mateno DUO fra Bayer

Mateno Duo - bekæmper effektivt ukrudt i vinterhvede, vinterbyg, rug og triticale om efteråret

Mateno Duo et ukrudtsmiddel til anvendelse i efteråret i vinterhvede, rug, triticale og vinterbyg. Mateno Duo er ukrudtsmidlet for dig, der vil have fleksibilitet og bred effekt.

Mateno Duo er et effektivt ukrudtsmiddel til anvendelse om efteråret i vinterhvede, triticale, vinterbyg og rug. Mateno Duo er excellent på storkenæb, kamille, fuglegræs, spildraps, kornblomst og valmue. I kombination med Prosulforcarb ydes også god kontrol af enårig rapgræs, rajgræs, væselhale og agerrævehale.

 

Nøgleegenskaber

 • Fleksibilitet: doseringen kan tilpasses i forhold til ukrudtssammensætningen på den enkelte mark
 • Resistensbryder: to aktivstoffer, der komplementerer hinanden, hvoraf Aclonifen er et helt nyt aktivstof i korn
 • Svære græsser: reducerer frøpuljen fra agerrævehale og væselhale og holder bestanden nede i kombination med prosulfocarb
 • Integreret ukrudtsbekæmpelse: god kontrol af besværlige ukrudtsarter i efteråret giver flere muligheder for at optimere ukrudtsstrategier i foråret og holde markerne rene frem til høst

 

Aktivstoffer

Mateno Duo indeholder to aktivstoffer: Aclonifen og Deflufenican (DFF), hvor Aclonifen ikke har været anvendt i korn tidligere. Derfor er Mateno Duo en ideel resistensbryder på ALS-resistent ukrudt som fuglegræs og kamille.

 

Godkendte afgrøder

 • Vinterhvede
 • Vinterbyg
 • Rug
 • Triticale

 

Anvendelse

 • Mateno Duo er godkendt til alt vintersæd fra såning til stadie 13
 • Det mest optimale anvendelsestidspunkt er 8-10 dage efter såning, når jorden har sat sig, eller når køresporene er synlige
 • I vinterbyg og rug skal Mateno Duo udbringes alene
Mateno Duo
kan anvendes i
Dosering Bemærkning

Optimalt
anvendelsetidspunkt

Vinterhvede og triticale  0,70 l/ha Mateno Duo kan blandes med Prosulfocarb St. 9-11 
Vinterbyg  0,35 l/ha Mateno Duo og Prosulforcarb udbringes hver for sig St. 9-11 
Rug  0,35 l/ha

Mateno Duo og Prosulforcarb udbringes hver for sig
Rug bør først behandles efter stadie 10

St. 10-11 

 

Blandinger med Mateno Duo

Se blandingstabellen for blandbare produkter med Mateno Duo.

 

For mere information om Mateno Duo, klik her.

 

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

Youtube video af Søren i marken, der snakker om Mateno Duo.
Mateno Duo film

Se med på Bayer's Youtube kanal, hvor du kan finde en masse spændende film, der bl.a. kan gøre dig klogere på Mateno Duo.

Grøn mark med to træer
Find os på Facebook

Find os på Facebook, hvor der ofte bliver lagt nye og spændende opslag op, der kan gøre dig klogere på plantebeskyttelse i marker.

Bayers konsulenter i Danmark. Ivan Kloster, Søren Lykkegaard Hansen og Hans Jørgen Hansen står smilende på række i grøn mark
Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.

Ikon for sikkerhedsdatablad

Ikon for etiket

Ikon med folder
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG