Previcur Energy - beskytter mod salatskimmel og faldesyge

Previcur Energy beskytter effektivt rødder og overjordiske plantedele mod salatskimmel og (Phytium) faldesyge/damping-off. Svampemidlet har direkte effekt ved at modvirke mycelievækst/indtrængning samt sporeproduktion og -spiring. Indirekte har midlet effekt ved at stimulere plantens naturlige forsvarsmekanismer og fremme væksten.

Previcur Energy anvendes til bekæmpelse af salatskimmel på salat, faldesyge eller damping-off forårsaget af Pythium spp. Midlet er effektivt på småplanter af salat, hovedkål, blomsterkål og rosenkål, tomat og agurk under formeringen.

Previcur Energy har direkte effekt ved at modvirke mycelievækst og indtrængning samt sporeproduktion og -spiring. Derudover har midlet indirekte effekt ved at stimulere plantens naturlige forsvarsmekanismer og fremme væksten.

 

Aktivstoffer

Previcur Energy indeholder to aktivstoffer: Propamocarb og Fosetyl-Al.

 

Godkendte afgrøder

  • Salat
  • Hovedkål
  • Blomsterkål
  • Rosenkål
  • Tomater
  • Agurker

 

Anvendelse af Previcur Energy

  Behandlingstidspunkt
Dosering
Bemærkning

Salat (friland og i væksthus)
Pthium spp.

Udvandet før udplanting.
1. behandling lige efter såning og inden fremspiring.
2. behandling efter fremspiring, 10-14 dage senere.
3 ml/m2

Udbringes på fugtig vækstmedium i 2-4 l vand/m2.
Maks. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Salat skimmel

Forebyggende behandling ved sprøjtning efter udplantning.
Efterfølgende behandling ca. 10 dage senere.
2,5 l/ha
Udbringes i 250-1.000 l vand/ha.
Maks. 2 behandlinger pr. afgrøde.
Hovedkål, blomsterkål og rosenkål
Pythium spp.
Udvandet før udplantning.
1. behandling lige efter såning og inden fremspiring.
2. behandling efter fremspiring, 10-14 dage senere.
3 ml/m2
Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 l vand/m2.
Maks. 2 behandlinger pr. afgrøde.
Tomater og agurker dyrket på stenuld eller lign.
pythium spp.
Udvandet før udplantning.
1. behandling lige efter såning og inden fremspiring.
2. behandling efter fremspiring, 10-14 dage senere.
3 ml/m2 Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 l vand/m2.
Maks. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Efter udplantning tilført via drypvanding*):
1. behandling lige efter udplantning**).
Efterfølgende behandlinger med ca. 10 dages interval.

3 l/ha
Maks. 4 behandlinger pr. afgrøde. 
Tomater og agurker dyrket i jord
pythium spp. 

Udvandet før udplantning:
1. behandling lige efter såning og inden fremspiring.
2. behandling efter fremspiring, 10-14 dage senere.

3 ml/m2
Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 l vand/m2.
Maks. 2 behandlinger pr. afgrøde.
Efter udplantning tilført via drypvanding*):
1. behandling lige efter udplantning.
2. behandling 10-14 dage senere.
3 l/ha
Maks. 2 behandlinger pr. afgrøde. 

*) Ved udbringning via drypvanding må Previcur Energy ikke anvendes i et recirkulerende system.**) I agurk er der i enkelte forsøg - især ved høje temperaturer - set bladsvidninger ved behandling indenfor de første ca. 2 uger efter udplantning. Plantetal og udbytte har dog ikke været påvirket.

  

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

 

Søren Lykkegaard, Jens-Richardt Thyssen, Christian Christensen, Klaus Jakobsen, Klaus Nielsen og Stig Andersen står smilende i en mark
Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.

Søren Lykkegaard, Jens-Richardt Thyssen, Christian Christensen, Klaus Jakobsen, Klaus Nielsen og Stig Andersen står smilende i en mark
Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.

Ikon til tilmelding til nyhedsbrev
Bayer Agro Nyt

Tilmeld dig vores nyhedsbrev Bayer Agro Nyt og få tilsendt opdateringer fra marken.

Ikon for sikkerhedsdatablad

Ikon for etiket