Roundup Powermax XXL

Roundup Powermax XXL er et systemisk ukrudtsmiddel, der kun må anvendes til ukrudtsbekæmpelse og nedvisning, samt stødbehandling af fældede træer og buske, jf. brugsanvisningen.

Aktivstoffer

720 g/kg (72 % w/w) glyphosatsyre (i form af 832 g/kg (83,2 % w/w) ammoniumsalt af glyphosat)

 

Afgrøder

Se etiketten for godkendte afgrøder.

 

Anvendelse af Roundup Powermax XXL

Se etiketten for anvendelse.

 

Minor use til Rounup Powermax XXL

Roundup Powermax XXL er godkendt til minor use anvendelse til rækkesprøjtning mod ukrudt i frøafgrøder. Klik her for at hente godkendelsen.

 

Blandinger med Roundup Powermax XXL

 

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

Christian, Klaus og Jens-Richardt står i en mark
Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt en af vores dygtige konsulenter i marken.

Ikon til tilmelding til nyhedsbrev
Bayer Agro Nyt

Tilmeld dig vores nyhedsbrev Bayer Agro Nyt og få tilsendt opdateringer fra marken.

Ikon for sikkerhedsdatablad

Ikon for etiket