Kartofler

Før lægning af kartofler og lægning af kartofler

Rodfiltsvamp nedsætter fremspiringen, medfører deforme knolde og kan ligeledes give luft- og højtsiddende knolde der lettere bliver grønfarvede. Generelt betyder dette at ikke bare bliver det høstede udbytte lavere, men kvaliteten falder også med større frasortering og yderligere tab til følge. Insektangreb af især cikader, men også bladlus og tæger kan suge i kartoflen og dermed give store udbyttetab.

Melkartofler

I melkartofler gør skadedyr i de fleste tilfælde stor skade, og der bør derfor helt sikkert bejdses med Prestige. Derved sikres den bedste fremspiring, men også det optimale udbytte da Prestige både bekæmper rodfiltsvamp og insekter.

Lægge kartofler / spise kartofler / chips kartofler

I lægge, spise og chips kartofler er kvaliteten ekstra vigtig. Rodfiltsvamp giver grønne, deforme og sclerotie besatte knolde der frasorteres inden salg, derved bliver tabet dobbelt.  Monceren bekæmper rodfiltsvamp og sikrer dermed det bedste nettoudbytte. Anvendes Prestige i stedet for Monceren, kan der udover effekt på rodfiltsvamp, opnås en væsentligt reduktion af angreb af smelderlarver, ligesom der i mange tilfælde kan ses en reduktion i virusangreb fra Prestige behandlede læggekartofler.

Ukrudtsbekæmpelse

Ukrudt kan tage op til halvdelen af udbyttet i en kartoffelmark, og en effektiv bekæmpelse er derfor totalt afgørende. For at få den bedste ukrudtsbekæmpelse er det vigtigt at der startes på en god fast kam der ikke skrider ned og giver grundlag for nyfremspiring.  Den nemmeste vej til en ren kartoffelmark, er anvendelse af Fenix i blanding med et andet middel lige før fremspiring, og herefter en opfølgning med enten Titus eller mekanisk bekæmpelse 10 – 14 dage senere.

Svampebekæmpelse i kartofler

En anden afgørende faktor i kartoffeldyrkningen er kartoffelskimmel. Der findes flere gode midler på den danske marked der anvendes i en strategi. I højrisiko perioder samt hvis man er blevet forsinket af vejret, kan et par behandlinger med Tyfon være det der sikrer at kartoffelskimmelen ikke løber løbsk.

Læs mere om vores produkter til kartofler her:

Bayers konsulenter i Danmark. Ivan Kloster, Søren Lykkegaard Hansen og Hans Jørgen Hansen står smilende på række i grøn mark
Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.

Bayer Agro Klub
Bayer Agro Nyt

Tilmeld dig vores nyhedsbrev Bayer Agro Nyt og få tilsendt opdateringer fra marken.

Grafik for sikkerhedsdatablade. Blåt felt med hvid dunk med et udråbstegn på
Sikkerhedsdatablade og produktetiketter

Sikkerhedsdatablade og produktetiketter finder du under de enkelte produkter

Hans Jørgen, Søren og Ivan står sammen foran en mark.
Find os på Facebook

Find os på Facebook, hvor der ofte bliver lagt nye og spændende opslag op, der kan gøre dig klogere på plantebeskyttelse i marker.

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG