Bayer Smart Script - biomassetilpassede løsninger

I samarbejde med svenske Dataväxt har vi udviklet Bayer Smart Script, hvor vi lægger et ”smart” lag på dét, man allerede kender fra Cropsat. I stedet for at se de relative værdier for biomassen, får man vores bud på, hvordan biomassen er i forhold til ”normal” biomassen på ét givent stadie omkring T1-T2-T3. Her beregner vi et gennemsnit for marken, som kan bruges til at fintune ens ”flade” dosis, eller også kan man lave en tildelingsfil, der følger biomassen inden for marken.

Vi er nu nået så langt med udviklingen af Bayer Smart Script, at man selv har mulighed for at prøve værktøjet og sætte biomassen digitalt i ens egne hvedemarker. Da Smart Script endnu er i en beta-version, gør vi opmærksom på, der kan forekomme fejl, ligesom satellitbaseret data kan have fejlkilder i form af skygge osv. Derfor opfordrer vi til at være kritisk, men håber også værktøjet kan inspirere til at have biomassen med i ens løsninger.

 

Kom i gang med Bayer Smart Script 

Du kommer ind på Smart Script via linket længere nede på siden. 

Når du kommer ind på siden, skal du gennem følgende step:

  1. Find mark
  2. Vælg satellitbillede
  3. Vælg timing og løsning

Der er også muligheden for at få en tildelingsfil, så variationen i marken kan følges. 

Da vi nu arbejder med absolut biomasse, er det vigtigt, at man bruger så nye satellitbillede som muligt. Hvis de er mere end 12-14 dage gamle, vil de ikke være retvisende, og værktøjet vil desværre ikke kunne anvendes direkte.

 

Klik på linket nedenfor for at komme til Bayer Smart Script. Når du klikker på linket, forlader du denne side og bliver sendt videre til Dataväxt.

/Gå til Bayer Smart Script

 

 

Bayer Smart Script er på nuværende tidspunkt en beta-version og er udviklet til hvedemarker. Formålet er at sætte biomassen digitalt ved hjælp af satellitdata i en given hvedemark. Markens biomasse angives i forhold til en ”normal” biomasse på et givent stadie omkring T1-T2-T3, hvorefter et gennemsnit for marken beregnes med henblik på at tilpasse dosis af svampe- og vækstreguleringsmidler til den faktiske biomasse. Da Bayer Smart Script er en beta-version, kan der forekomme fejl, ligesom satellitbaseret data kan have fejlkilder i form af skygge osv. Vi opfordrer derfor til at være kritisk i brugen af Bayer Smart Script og bruge det i kombination med egne observationer og erfaringer. Vi bestræber os på at angive så præcis data som muligt, men vi tager forbehold for afvigelser og eventuelle fejl. Alle informationer er givet i god tro, men skal ikke tages som garanti fra Bayer. Bayer påtager sig ikke noget juridisk ansvar for Bayer Smart Script, og vi fraskriver os ethvert ansvar for tab, skade eller manglende effekt som følge af brugen af Bayer Smart Script.

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.