MaisTer - bekæmper flest arter af ukrudt i majs

MaisTer er det mest alsidige ukrudtsmiddel på markedet til majsmarker. MaisTer bekæmper flest forskellige ukrudtsarter. Midlet er effektiv mod arter af to-kimbladet ukrudt og får bugt med det meste rodukrudt.

MaisTer anvendes til ukrudtsbekæmpelse i al fodermajs (ensilagemajs, kolbemajs og kernemajs). MaisTer er et meget bredspektret ukrudtsmiddel til bekæmpelse af en lang række vanskeligt bekæmpelige græsser inkl. kvik, samt bredbladet ukrudt.

 

Aktivstoffer

MaisTer indeholder to aktivstoffer: Foramsulfuron og Iodosulfuron.

 

Godkendte afgrøder

  • Majs

 

Anvendelse af MaisTer

  • MaisTer udsprøjtes når ukrudtet er fremspiret, men inden ukrudtet begynder at konkurrere med majsen.
  • Generelt anvendes en splitbehandling, hvor ca. 2/3 af den planlagte dosering udsprøjtes når ukrudtet står med 2 løvblade eller græsset står med 2 - 3 blade, efterfulgt af den resterende dosering 10 - 14 dage senere.
  • Skal der anvendes andre midler til specifikke ukrudtsarter, udbringes disse enten alene eller som en tankblanding, når det pågældende ukrudt har en passende størrelse til det pågældende produkt.
  • MaisTer anvendes ikke senere end majsens 8 bladsstadie.

Afgrøde
Maks. antal behandling pr. år
Maks. doseirng pr. ha. pr. år
Majs
2
150 g

 

Dosering- og anvendelsesskema

Ukrudtsarter Ukrudt 2 - 4 blade
Enårg rapsgræs
Flyvehavre
Agersennep
Fuglegræs
Hanekro
Hyrdetaske
Pengeurt
Raps
Sort natskygge
50 g MaisTer
+ 0,67 l MaisOil
Alm. Rajgræs
Agerrævehale
Agersvinemælk
Forglemmigej
Lægejordrøg
Hvidmelet gåsefod
Kamille
Tvetand
Splitbehandling med 2 gange
50 g MaisTer
+ 0,67 l MaisOil
eller en behandling med
100 g MaisTer
+ 1,33 l MaisOil
Kvik
Hanespore
Grøn skærmaks
Burresnerre
Pileurt bleg/fersken
Splitbehandling
100 g MaisTer
+ 1,33 l MaisOil
eftefulgt af 50 g MaisTer
+ 0,67 l MaisOil

Pileurt snerle*
Pileurt vej*
Ærenpris*

Tilsæt Callisto eller et flouxypyrholdigt produkt til majs (f.eks. Tomahawk)

NB: ved splitbehandling


Blandinger med MaisTer

MaisTer kan blandes med Callisto, Tomahaw og Fighter 480. Normalt blandes kun 2 midler. Anvendes MaisTer som opfølgning på en anden sprøjtning, skal der være mindst 7 dages interval mellem sprøjtningerne. Følg altid etikettensanvisninger for blandingspartnere.


MaisOil

MaisOil er en specialolie, der altid skal anvendes sammen med MaisTer.

MaisOil etiket

MaisOil sikkerhedsdatablad

 

Callisto® Syngenta; Tomahawk® Nufarm; Fighter 480® BASF

  

 

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten


Søren Lykkegaard, Jens-Richardt Thyssen, Christian Christensen, Klaus Jakobsen, Klaus Nielsen og Stig Andersen står smilende i en mark
Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.

Ikon til tilmelding til nyhedsbrev
Bayer Agro Nyt

Tilmeld dig vores nyhedsbrev Bayer Agro Nyt og få tilsendt opdateringer fra marken.

Ikon for sikkerhedsdatablad

Ikon for etiket