Mero - effektiv penetreringsolie til ukrudtsbehandling

Mero er en effektiv penetreringsolie til ukrudtsbekæmpelse. Mero sikrer optimal effekt under alle forhold, hvor olietilsætning anbefales.

Mero er en penetreringsolie, der sikrer optimal effekt under alle forhold og giver optimal optagelse af de ukrudtsmidler, hvor olietilsætning anbefales. Ved at tilsætte penetreringsolie kan en større mængde af det aktive stof i ukrudtsmidlet optages af ukrudtsplanterne. Det aktive stof fordeles bedre ukrudtsplanternes blade og stængler og trænger bedre ind i ukrudtsplanterne.

 

Anvendelse af Mero

Der anvendes 0,25 – 0,5 l/ha. afhængig af vejrforhold og ukrudtsmiddel.

Roer

  • I roer anvendes Mero som tilsætning ved behandling med Betanal, Betanal Power, Kemifam Power, Ethosan og Nortron.
  • I sukkerroer tilpasses doseringen efter vejrforhold, da olietilsætning ved særlig høje temperaturer (> 20ºC) kan medføre svidning.


Korn

  • I korn anvendes Mero med 0,5 l/ha. (eksempelvis ved behandling med Atlantis OD, Cossack OD og Hussar OD).


Øvrige forhold

Mero er fremstillet specielt som tilsætningsmiddel ved ukrudtssprøjtning på fremspiret ukrudt, og produktet må derfor ikke anvendes til andre formål. Mero har ikke i sig selv nogen ukrudtseffekt.

 

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

Bayers konsulenter i Danmark. Ivan Kloster, Søren Lykkegaard Hansen og Hans Jørgen Hansen står smilende på række i grøn mark
Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.

Hans Jørgen, Søren og Ivan står sammen foran en mark.
Find os på Facebook

Find os på Facebook, hvor der ofte bliver lagt nye og spændende opslag op, der kan gøre dig klogere på plantebeskyttelse i marker.

Ikon for sikkerhedsdatablad

Ikon for etiket
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG