Produktlabel for Proline Xpert fra Bayer

Proline Xpert - bredtvirkende svampemiddel til korn

​Proline Xpert er et bredtvirkende svampemiddel til bekæmpelse af svampesygdomme i hvede, byg, havre, rug samt triticale med og uden udlæg.

Proline Xpert supplerer svampemidlerne Proline og Prosaro samt Folicur Xpert. Produktet har således gode egenskaber fra både Proline og Folicur: Den stærke virkning mod bl.a. septoria i hvede og bladpletsygdomme fra Proline. Hertil kommer en forstærket effekt mod rust fra Folicur.

 

Aktivstoffer

Proline Xpert indeholder to aktivstoffer: Prothioconazol og Tebuconazol.

 

Godkendte afgrøder

  • Hvede
  • Byg
  • Havre
  • Rug
  • Triticale

 

Anvendelse af Proline Xpert

  • Proline Xpert kan anbefales udsprøjtet når afgrøden er i vækst og temperaturen er mindst 6°C. Sørg for mindst 1 times tørvejr efter behandlingen.
  • Der er også virkning, selv om de optimale virkningsbetingelser ikke er tilstede, men det begrænser muligheden for at anvende nedsatte doseringer.
  • Behandling på saftspændte planter giver den hurtigste optagelse og den bedste fordeling i planterne.
  • Undgå sprøjtning under ekstreme vejrforhold, f.eks. tørke med stærkt solskin og temperatur over 25°C.

Afgrøde Sygdomme
Tidspunkt og dosering
Hvede med og uden tillæg

God effekt på gulrust, brunrust, meldug, hvedegråplet (Septoria) og hvedebrunplet. Moderat effekt på hvedebladplet (DTR), fusarium app.

Vækststadie 30-69
Maks. dosis/behandling:0,75 l/ha
Maks. dosis/sæson: 1,5 l/ha
Maks. 2 behandlinger/sæson
Mindst 14 dage mellem behandlinger

Byg med og uden tillæg
God effekt på bygrust, meldug, bygbladplet, skoldplet og ramularia-bladplet
Vækststadie 30-61
Maks. dosis/behandling:0,75 l/ha
Maks. dosis/sæson: 1,5 l/ha
Maks. 2 behandlinger/sæson
Mindst 14 dage mellem behandlinger 
Havre med og uden tillæg
God effekt på kornrust, meldug og havrebladplet
Vækststadie 30-61
Maks. dosis/behandling:0,75 l/ha
Maks. dosis/sæson: 1,5 l/ha
Maks. 2 behandlinger/sæson
Mindst 14 dage mellem behandlinger 
Rug med og uden tillæg
God effekt på brunrust, meldug og skoldplet
Vækststadie 30-69
Maks. dosis/behandling:0,75 l/ha
Maks. dosis/sæson: 1,5 l/ha
Maks. 2 behandlinger/sæson
Mindst 14 dage mellem behandlinger 
Triticale med og uden tillæg
God effekt på brunrust, gulrust, meldug, skoldplet og hvedebrunplet
Vækststadie 30-69
Maks. dosis/behandling:0,75 l/ha
Maks. dosis/sæson: 1,5 l/ha
Maks. 2 behandlinger/sæson
Mindst 14 dage mellem behandlinger 

 

 

Blandinger med Proline Xpert

Proline Xpert kan blandes med relevante herbicider, fungicider og insekticider samt med Mangansulfat af god kvalitet.

Eksempler på mulige tankblandninger:

Herbicider: Hussar OD, Starane XL, Express, Ally, Primera Super og MCPA-holdige produkter.

Fungicider: Folicur Xpert, Proline, Prosaro, strobilur indholdige produkter og andre gængse svampemidler.

Insekticider: Pyrethroider.

Vækstreguleringsmidler: Cerone, Moddus, Medax Top og Terpal.

Følg altid etikettens anvisninger for blandingspartnere.

Hvis Proline Xpert blandes eller anvendes i sekvens med andre produkter, der indeholder epoxiconazol, propiconazol, tebuconazol eller difenoconazol, skal der tages højde for, at den totale mængde aktivstof ikke må overskrides, hvad der svarer til 1 normaldosering (1 N) per sæson.

 

Etiket

Vær opmærksom på fristen for anvendelse og besiddelse af Proline Xpert med "gammel" etiket er den 31. december 2022.

Klik her for at se den "gamle" etiket.

 

Starane XL® Corteva; Express®, Ally® FMC; Moddus® Syngenta; Medax Top®, Terpal® BASF

 

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

Bayers konsulenter i Danmark. Ivan Kloster, Søren Lykkegaard Hansen og Hans Jørgen Hansen står smilende på række i grøn mark
Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.

Bayers konsulenter i Danmark. Ivan Kloster, Søren Lykkegaard Hansen og Hans Jørgen Hansen står smilende på række i grøn mark
Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.

Grøn mark med to træer
Find os på Facebook

Find os på Facebook, hvor der ofte bliver lagt nye og spændende opslag op, der kan gøre dig klogere på plantebeskyttelse i marker.

Bayer Agro TV på YouTube
Se aktuelle videoer på Bayer Agro TV

Bayer Agro TV er aktuelle videoer til dig som landmand. Vores dygtige konsulenter forklarer, hvad du skal være opmærksom på i marken lige netop nu.

Bayer Agro Klub
Bayer Agro Nyt

Tilmeld dig vores nyhedsbrev Bayer Agro Nyt og få tilsendt opdateringer fra marken.

Ikon for sikkerhedsdatablad

Ikon for etiket
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG