Proline Xpert EC 240 - bredtvirkende svampemiddel til korn

Proline Xpert EC 240 er et bredtvirkende svampemiddel til bekæmpelse af svampesygdomme i hvede, byg, havre, rug samt triticale med og uden udlæg.

Proline Xpert EC 240 supplerer svampemidlerne Proline EC 250 og Prosaro samt Folicur Xpert EC 240. Produktet har således gode egenskaber fra både Proline EC 250 og Folicur: Den stærke virkning mod bl.a. septoria i hvede og bladpletsygdomme fra Proline EC 250. Hertil kommer en forstærket effekt mod rust fra Folicur.

 

Aktivstoffer

 • Prothioconazol: 160 g/l (16,6 % w/w)
 • Tebuconazol: 80 g/l (8,5 % w/w)

 

Godkendte afgrøder

 • Hvede
 • Byg
 • Havre
 • Rug
 • Triticale

 

Anvendelse af Proline Xpert EC 240

 • Proline Xpert EC 240 kan anbefales udsprøjtet når afgrøden er i vækst og temperaturen er mindst 6°C. Sørg for mindst 1 times tørvejr efter behandlingen.
 • Der er også virkning, selv om de optimale virkningsbetingelser ikke er tilstede, men det begrænser muligheden for at anvende nedsatte doseringer.
 • Behandling på saftspændte planter giver den hurtigste optagelse og den bedste fordeling i planterne.
 • Undgå sprøjtning under ekstreme vejrforhold, f.eks. tørke med stærkt solskin og temperatur over 25°C.

Afgrøde Sygdomme
Tidspunkt og dosering
Hvede med og uden tillæg

God effekt på gulrust, brunrust, meldug, hvedegråplet (Septoria) og hvedebrunplet. Moderat effekt på hvedebladplet (DTR), fusarium app.

Vækststadie 30-69
Maks. dosis/behandling:0,75 l/ha
Maks. dosis/sæson: 1,5 l/ha
Maks. 2 behandlinger/sæson
Mindst 14 dage mellem behandlinger

Byg med og uden tillæg
God effekt på bygrust, meldug, bygbladplet, skoldplet og ramularia-bladplet
Vækststadie 30-61
Maks. dosis/behandling:0,75 l/ha
Maks. dosis/sæson: 1,5 l/ha
Maks. 2 behandlinger/sæson
Mindst 14 dage mellem behandlinger 
Havre med og uden tillæg
God effekt på kornrust, meldug og havrebladplet
Vækststadie 30-61
Maks. dosis/behandling:0,75 l/ha
Maks. dosis/sæson: 1,5 l/ha
Maks. 2 behandlinger/sæson
Mindst 14 dage mellem behandlinger 
Rug med og uden tillæg
God effekt på brunrust, meldug og skoldplet
Vækststadie 30-69
Maks. dosis/behandling:0,75 l/ha
Maks. dosis/sæson: 1,5 l/ha
Maks. 2 behandlinger/sæson
Mindst 14 dage mellem behandlinger 
Triticale med og uden tillæg
God effekt på brunrust, gulrust, meldug, skoldplet og hvedebrunplet
Vækststadie 30-69
Maks. dosis/behandling:0,75 l/ha
Maks. dosis/sæson: 1,5 l/ha
Maks. 2 behandlinger/sæson
Mindst 14 dage mellem behandlinger 

 

 

Blandinger med Proline Xpert EC 240

Proline Xpert EC 240 kan blandes med relevante herbicider, fungicider og insekticider samt med Mangansulfat af god kvalitet.

Eksempler på mulige tankblandninger:

Herbicider: Hussar OD, Starane XL, Express, Ally, Primera Super og MCPA-holdige produkter.

Fungicider: Folicur Xpert EC 240, Proline EC 250, Prosaro, strobilur indholdige produkter og andre gængse svampemidler.

Insekticider: Pyrethroider.

Vækstreguleringsmidler: Cerone, Moddus, Medax Top og Terpal.

Følg altid etikettens anvisninger for blandingspartnere.

Hvis Proline Xpert blandes eller anvendes i sekvens med andre produkter, der indeholder epoxiconazol, propiconazol, tebuconazol eller difenoconazol, skal der tages højde for, at den totale mængde aktivstof ikke må overskrides, hvad der svarer til 1 normaldosering (1 N) per sæson.

 

 

Starane XL® Corteva; Express®, Ally® FMC; Moddus® Syngenta; Medax Top®, Terpal® BASF

 

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

Søren Lykkegaard, Jens-Richardt Thyssen, Christian Christensen, Klaus Jakobsen, Klaus Nielsen og Stig Andersen står smilende i en mark
Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.

Søren Lykkegaard, Jens-Richardt Thyssen, Christian Christensen, Klaus Jakobsen, Klaus Nielsen og Stig Andersen står smilende i en mark
Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.

Ikon til tilmelding til nyhedsbrev
Bayer Agro Nyt

Tilmeld dig vores nyhedsbrev Bayer Agro Nyt og få tilsendt opdateringer fra marken.

Ikon for sikkerhedsdatablad

Ikon for etiket