Aliette - systemisk fungicid til planter

Aliette er et systemisk svampebekæmpelsesmiddel til blandt andet agurk, squash og jordbær. Midlet bruges primært forebyggende. Aliette optages i blade og rødder og transporteres opad såvel som nedad i planten.

Aliette anvendes til svampebekæmpelse i agurk, squash, jordbær, salat, græskar, melon og asier samt planteskole- og blomsterkulturer. I salat, græskar, melon og asier må Aliette kun anvendes på friland.

Aliette forebygger angreb af jordbærrødmarv, agurke- og salatskimmel samt bladskimmel - Peronospora spp.

 

Aktivstoffer

Aliette WG 80 indeholder et aktivstof: Fosetylalminium.

 

Godkendte afgrøder

  • Jordbær
  • Agurker
  • Asier
  • Squash
  • Græskar
  • Melon
  • Salat
  • Prydplanter
  • Planteskolekultur

 

Anvendelse af Aliette

  • Aliette skal primært anvendes forebyggende, da midlet aktiverer plantens egne forsvarsmekanismer.
Afgrøde Dosering
Vandmængde
Sprøjtetidspunkt

Jordbær
På friland og i væksthus

Sygdomme:
Jordbærrødmarv
(Phytophthora fragaria)
Læderråd
(Phytophthora cactorum)

Dypning:
250 g/100 l

Sprøjtning:
4 kg/ha

800 - 1000 l/ha
Udplantningsplanter sættes med rødderne i en 0,25 % opløsning i 15-30 min. (maks.) før udplantning.
Egnede handsker skal anvendes ved håndtering af behandlede planter.
Der foretages opfølgende båndsprøjtning 3-4 uger efter plantning.
Hvis det er koldt og fugtigt kan foretages yderligere behandling efter  20-30 dage. I etablerede kulturer  foretages én årlig sprøjtning i midten af september. Ved konstaterede angreb kan det være nødvendigt med en forårsbehandling. Maksimalt 3 behandlinger.

Agurk, asier, squash, græskar og melon
På friland og i væksthus

Sygdomme:
Agurkeskimmel
(Pseudoperonospora cubensis)

Sprøjtning:
4 kg/ha

1000 l/ha 
Afgrøden behandles lige inden infektionen kan ses (forebyggende). Ved kraftigt smittetryk gentages behandlingen med 8 dages interval. Maksimalt 2 behandlinger i melon, squash og græskar og 4 behandlinger i agurk og asier. 

Salat
På friland

Sygdomme:
Salatskimmel
(Bremia lactucae)

Sprøjtning:
3 kg/ha

1000 l/ha  Udsprøjtes umiddelbart efter plantning og efter behov med et interval på 10 - 21 dage. Der eftervandes med 5 - 10 mm. vand afhængigt af jordfugtigheden; herved opnås den bedste effekt, og risikoen for stressskader mindskes. Hvis det ikke er muligt at vande, blandes 1 kg kalk/ha i sprøjtevæsken inden udsprøjtningen. Maksimalt 4 behandlinger. 

Prydplanter* og planteskolekulturer
På friland og i væksthus

Sygdomme:
Bladskimmel
(Peronospora spp.)

Sprøjtning:
4 kg/ha
(0,4 %)

1000 l/ha 
Kulturen behandles inden angreb kan registreres i sekvensbehandling med andre produkter; derved forhindres resistens effektivt. Der behandles med 5-7 dages interval. Efter udsprøjtning vandes med 5-10 mm. vand afhængigt af jordfugtigheden; herved opnås den bedste effekt, og risikoen for stressskader mindskes. Maksimalt 4 behandlinger. Ved udvanding i 2,0 liter vand pr.m2: Stiklinger, småplanter og potteplanter i potter < 12 cm: 0,25 %. Potteplanter i potter > 12 cm og i containerkulturer: 0,5 %. 


*Aliette WG 80 bør ikke anvendes i Peperomia, Primula obconica og ældre Gerbera sorter.

 

Blandinger med Aliette

Aliette bør ikke blandes med andre midler.

  

Godkendelse til mindre anvendelse af Aliette

Se etiketten for godkendelse til mindre anvendelse.

 

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

 

Formuleringstype:
Formulation
Søren Lykkegaard, Jens-Richardt Thyssen, Christian Christensen, Klaus Jakobsen, Klaus Nielsen og Stig Andersen står smilende i en mark
Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.

Søren Lykkegaard, Jens-Richardt Thyssen, Christian Christensen, Klaus Jakobsen, Klaus Nielsen og Stig Andersen står smilende i en mark
Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.

Ikon til tilmelding til nyhedsbrev
Bayer Agro Nyt

Tilmeld dig vores nyhedsbrev Bayer Agro Nyt og få tilsendt opdateringer fra marken.

 

Ikon for sikkerhedsdatablad

Ikon for etiket