Cossack OD - bekæmper effektivt ukrudt i hvede, rug og triticale om foråret

Cossack OD er din sikre og robuste partner til bekæmpelse af græsukrudt i hvede, rug og triticale. Brug Cossack OD om foråret så snart ukrudtet er i aktiv vækst. Så får du den sikreste bekæmpelse af græsukrudt.

Cossack OD kan anvendes om foråret i vinterhvede, rug og triticale. Cossack kan anvendes 1 gang pr. afgrøde, fra væksten går i gang om foråret til afgrødens st. 32. Cossack OD er et meget bredtvirkende ukrudtsmiddel med effekt på både græs- og bredbladet ukrudt. Cossack OD virker bl.a. på enårig rapgræs, alm. rapgræs, vindaks, rajgræs, agerrævehale, burresnerre, kamille, fuglegræs, spildraps og en lang række andre ukrudtsarter.

 

Aktivstoffer

Cossack OD indeholder to aktivstoffer: Mesosulfuron-methyl og Iodosulfuron-methyl-Na.

 

Godkendte afgrøder

  • Vinterhvede
  • Rug
  • Triticale


Anvendelse og effekt af Cossack OD

  • Cossack OD kan anvendes fra væksten er i gang om foråret og frem til afgrøden er i BBCH 32. 
  • Bedst effekt opnås på små ukrudtsplanter i god vækst, med dagtemperaturer over 6-8 °C.
  • Der bør være mindst 4-6 timers tørvejr efter en sprøjtning med Cossack OD.
  • Der bør tilsættes 0,5 l Mero eller Renol eller tilsvarende vegetabilsk superolie til Cossack OD.
  • Vær opmærksom på, at den maksimale dosering i rug er 0,6 l/ha. 
Dosis

Vinterhvede
Triticale

BBCH 23-32
0,93 l/ha

Vinterhvede
Triticale

BBCH 13-22
0,73 l/ha

Rug (0,6 l er maks. dosering i rug)
Vinterhvede Triticale

BBCH 13-32
0,6 l/ha

Vindaks
XXX
XXX
XXX
Rajgræs, alm./ital. 
XXX
XXX
XXX
Rapgræs, enårig/alm.
XXX
XX(X)
XX
Rævehale, ager1)
XXX
XX
XX
Burresnerre
XXX
XXX
XXX
Forglemmigej
XX
X
X
Fuglegræs
XXX
XXX
XXX
Hyrdetaske
XXX
XXX
XXX
Kamille, lugtløs
XXX
XXX
XXX
Pileurt, snerle 
XXX
XX
XX
Raps
XXX
XXX
XXX
Stedmoder, ager
XX XX
XX
Valmue, korn  
XXX
XXX
XXX
Ærenpris
XX
XX
X

xxx Meget god effekt (>90%) xx God effekt (70-90%) x Nogen effekt (40-70%) - Dårlig effekt (>40%)

1) Effektkravet mod agerrævehale er meget højt, og Cossack er kun en del af en samlet behandling, hvor andre midler med andre virkemekanismer indgår.


Blandinger med Cossack OD

For blandbare produkter med Cossack OD, klik her for at se blandingstabellen.

  

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

Tjek dit Cossack-Vejr

Er det tid til at bekæmpe problemgræsser? Tjek dit lokale Cossack-Vejr, og se hvornår betingelserne er gode for den mest effektive ukrudtsbekæmpelse med Cossack OD.

Søren Lykkegaard, Jens-Richardt Thyssen, Christian Christensen, Klaus Jakobsen, Klaus Nielsen og Stig Andersen står smilende i en mark
Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.

Ikon til tilmelding til nyhedsbrev
Bayer Agro Nyt

Tilmeld dig vores nyhedsbrev Bayer Agro Nyt og få tilsendt opdateringer fra marken.

Ikon for sikkerhedsdatablad

Ikon for etiket