Artikler

Her kan du finde artikler, som kan give dig mere viden om de fire vanskellige græsser: agerrævehale, væselhale, rajgræs og enårig rapgræs.
Hænder, der holder en aggerrævehale

Der er få ukrudtsarter, der er lige så grådig som agerrævehale. Derfor kræver det et ekstraordinært fokus og effekt blot for at holde ukrudtstrykket stabilt.

Væselhale plante

Væselhale er på få år blevet et voldsomt problem rundt omkring i de danske marker. For at slippe af med væselhale er du nødt til at lægge en målrettet strategi bestående af flere tiltag.

Store rajgræsplanter i en hvedemark

Almindelig- og italiensk rajgræs bliver mere og mere udbredt i Danmark. Men hvordan holder du bestanden nede på denne aggressive græsart?

en enårig rapgræs plante

Enårig rapgræs er stadig den mest dominerende græsukrudtsart i Danmark, og selv om den er lille i størrelsen, er den kæmpestor i mangfoldighed. Derfor er det den græsukrudtsart, som flest landmænd lægger stratergier for at bekæmpe.