En stærk og tilpasset efterårsvækst er essentiel for succes med vinterraps, og det vil vi gerne assistere med. DEKALB Growth Assist er et værktøj, der via vores sortsdata og lokal vejrdata simulerer, hvordan rapsen forventes at vokse, og hvor den er på vej hen. En slags vækstkurve man kan følge, så man bedre har mulighed for at justere undervejs, hvis der er brug for det.

DEKALB Growht Assist kan både bruges før såning til at se hvilken sort, der bedst passer ind hos én, og i erfteråret, hvor man kan afstemme, om ens raps følger kurven. Læs mere om DEKALB Growth Assist her.

Lav risiko
Moderat risiko
Høj risikoDEKALB Growth Assist er et værktøj, der via vores sortsdata og lokal vejrdata simulerer, hvordan rapsen forventes at vokse i efteråret, og hvor den er på vej hen. Brug vækstkurven til at se om rapsen er på sporet, og om der er behov for at justere undervejs.

Modellen forudsiger rapsvæksten under ”normale” forhold med en moderat mængde næringsstoffer til rådighed (40-60 kg N). Hurtigere vækst kan forekomme med superoptimale forhold med store mængder tilgængelige næringsstoffer. Observeres langsommere vækst vil det ofte være på grund af klimatiske forhold, skadedyr og sygdomme eller begrænsninger af for eksempel næringsstoffer. 

Ønsket for rapsvæksten i efteråret er, at kurven rammer inden for ”sweetspot”, som er det grønne område. Generelt er risikoen for at opnå en for kraftig raps i efteråret lille i Danmark på grund af vores forholdsvise milde vintre. Derfor vil vi også sjældent opnå for mange graddage i efteråret, og vi vil kunne styre rapsen med vækstregulering på fireblads stadiet for at holde vækstpunktet mod jorden. Minimumgrænsen for ”sweetspotet” vil normalt være, at rapsen opnår 6-7 blade og ca. 1 kg biomasse pr. m2. 

Brug DEKALB Growth Assist i din planlægning

DEKALB Growth Assist kan bruges både i ens planlægning, hvor man kan se, hvordan såtidspunkt og sortsvalg vil påvirke forventet vækst, og i sæsonen hvor den opdaterer dagligt med realiseret vejr og vejrudsigt. Her kan man se, om ens raps er på sporet, og om der er behov for at tilpasse strategien, eller det er tid til at trimme væksten. 

 

 

Formålet med DEKALB Growth Assist er, at simulerer rapsens forventede vækst i efteråret, så man bedre kan justere strategien undervejs, hvis der er brug for det. Alle sorter er testet i Danmark og Sverige med henblik på at levere sortsspecifikke data til DEKALB Growth Assist. Vi bestræber os på, at DEKALB Growth Assist forudsiger væksten så præcis som muligt, men da modellen bygger på en defineret normal vækst for sorterne og vejrdata, tager vi forbehold for afvigelser i vejrprognoserne i forhold til det realiserede vejr. Rapsens vækst følger generelt graddage og betingelsen i marken, som kan være begrænset af tilrådelige næringsstoffer, skadedyr, jordstruktur, fysiologiske egenskaber, temperaturer mm. Alle informationer i DEKALB Growth Assist er givet i god tro, men skal ikke tages som garanti fra Bayer. Bayer påtager sig ikke noget juridisk ansvar for DEKALB Growth Assists prognose, og vi fraskriver os ethvert ansvar for tab, skade eller manglende vækst som følge af brugen af DEKALB Growth Assist.


Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.