Fenix bekæmper ukrudt i kartofler, gulerødder, sætteløg og markærter

Fenix anvendes til effektivt at bekæmpe af ukrudt i kartofler, gulerødder, sætteløg og markærter. Fenix bruges både før og efter fremspiring - med- og uden bælg og tørrede ærter.

Fenix er et skånsomt, bredspektret ukrudtsmiddel, som er effektivt over for bredbladet ukrudt i en række landbrugs- og special afgrøder. Fenix er effektiv over for hyrdetaske, fuglegræs, hvidmelet gåsefod og bleg pileurt. Herudover opnås der en sideeffekt imod snerlepileurt og enårig rapgræs.

 

Aktivstoffer 

Fenix indeholder et aktivstof: Aclonifen.

 

Godkendte afgrøder

  • Gulerødder
  • Løg
  • Ærter med og uden bælg
  • Markærter
  • Kartofler
  • Bønner


Anvendelse af Fenix

Afgrøde
Tidspunkt
Dosering/blanding
Bemærkning
Markærter samt ærter med bælg
(incl. ærter til frost og konserves)
Før fremspring
2,0 - 2,5 l/ha. Fenix
Højeste dosering imod kamille, burresnerre, pileurt og enårig rapgræs.
Ef
ter fremspiring suppleres med Fighter 480 / Basagran M.
Markærter samt ærter med bælg
Efter fremspiring


0,75 – 1,0 l Fenix + Fighter 480
Behandlingen foretages som 1 behandling når ærterne er 5–8 cm høje og foretages på tørre planter i god vækst. Højeste dosering kun på lerholdige jorder.
 
Eller
0,5 l Fenix + Fighter 480
efterfulgt
af 0,5 l Fenix + Fighter 480 
Splitsprøjtning
Første sprøjtning på ukrudtets kimbladsstadie og anden sprøjtning 7 dage
senere, når ukrudtet igen står på kimbladsstadiet, dog senest på ærternes stadie 32. Splitsprøjtning foretrækkes på let sandjord samt ved store forekomster af vejpileurt, rapgræs og snerlepileurt. Anden sprøjtning kan undlades.
Kartofler Når kartoflerne er færdighyppede og kammen har sat sig. I kartofler beregnet til læggekartofler senest en uge før fremspiring. I industri- og konsumkartofler behandles umid-delbart før fremspiring  1) 1,5 – 2,5 l/ha. Fenix + Roundup eller Boxer  Løsning 1: anvendes i kartofler til melproduktion. Ved stort ukrudt samt fremspirede kamiller, hanekro og stedmoder foretrækkes Roundup.
2) 1,5 – 2,5 l/ha. Fenix + Reglone eller Boxer  Løsning 2: anvendes i kartofler til melproduktion. Ved stort ukrudt samt fremspirede kamiller, hanekro og stedmoder foretrækkes Reglone.
Hestebønner   Før fremspiring 2,0 – 2,5 l/ha. Fenix
Laveste dosering på let jord, samt når der sprøjtes på fugtig jord.
Gulerødder enkelt behandling 
Før fremspiring 2,0 l/ha. Fenix  
På veltillavet såbed og fugtig jord. Anvendelsen før fremspiring (1. løvblad) behandles på småt ukrudt, og behandlingen gentages efter 8–10 dag.
Gulerødder delt behandling  Før fremspiring
Efter fremspiring
 
1. behandling: 1,0 l/ha. Fenix
2. og 3. behandling 0,5–0,75 l/ha. 

Første behandling foretages på fugtig jord før fremspiring af gulerødderne. Efter fremspiring (1. løvblad) behandles på småt ukrudt, og behandlingen gentages efter 8–10 dage.
Sætteløg   Efter sætning   1. behandling: 1,0 l Fenix pr. ha.
2. og 3. behandling 0,5–0,75 l/ha.

Første behandling foretages på fugtig jord kort tid efter sætning af løgene. Der behandles på småt ukrudt, (kimbladsstadiet), og behandlingen genta-ges efter 8–10 dage.

Blandinger med Fenix

Fenix kan blandes med, Fighter 480, Command CS, Roundup, Stomp, og Totril. Fenix bør ikke udsprøjtes i blanding med Basagran M-75. Enkelte kopiprodukter indeholdende glyphosat og diquat kan i blanding med Fenix forårsage dysestop. Husk altid at læse etiketten på blandingspartneren. Overhold anførte doseringsvejledninger og begrænsninger.

 

Basagran M-75®, Command CS®, Fighter 480®, Stomp® BASF; Roundup® Monsanto

 

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.


 

Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.

Bayer Agro Klub
Bayer Agro Nyt

Tilmeld dig vores nyhedsbrev Bayer Agro Nyt og få tilsendt opdateringer fra marken.

Ikon for sikkerhedsdatablad

Ikon for etiket