DKC3218

DKC3218 er en sort, der er særlig tidlig i modenhed og har et godt udbytte. Den har også et højt stivelsesindhold og rigtig god vækst i det tidlige forår, hvilket gør den velegnet til dyrkning på de fleste lokaliteter.

Dekalb har i mange år forædlet majssorter, og disse har været særlig tilpasset de amerikanske og central-europæiske dyrkningsforhold. De seneste år har vi dog øget fokus på sorter, som er mere velegnede til dyrkning under nordeuropæiske forhold og har i den forbindelse startet et forsøgsprogram, hvor vi med småparceller afprøver en hel række majssorter for at undersøge, hvilke der passer bedst til vores dyrkningsbetingelser. Herefter følger et udskildningsforløb, hvor hvor kun de mest lovende bliver testet  endnu et år i småparceller. De sorter, der stadig viser positive resultater, bliver herefter testet i storskala, hvor parcellerne er 1-2 hektar store og bliver sammenlignet med markedsstandarder. 

Vores nyeste sort er der har været gennem dette program er DKC3218. Den udmærker sig ved at have et godt udbytte samtidig med at være særlig tidlig i modenhed, hvilket er en vigtig parameter for dyrking under vores himmelstrøg. Derudover har den også vist at have højt stivelsesindhold og rigtig god vækst i det tidlige forår, hvilket gør den velegnet til dyrkning på de fleste lokaliteter. 
DKC3218 er tilgængelig på en række markeder her i Europa og har siden 2023 været på markedet i Danmark også.

Vi fortsætter derfor også med storskalaforsøg, hvor DKC3218 sammenlignes med markedsstandarder og har et forsøg placeret i henholdsvis Syd- og Nordjylland. Forsøgsopsætningen er vist på billedet nedenfor, hvor vi har lavet to plots med DKC3218 og to plots med en markedsstandard for bedre at kunne sammenligne sorterne.  

Vi følger sorterne gennem sæsonen og høster dem i sensommeren for at blive endnu klogere på, hvorledes de klarer sig under forskellige dyrkningsforhold. 

DKC3218

  • Middel-tidlig majs med høje ensilage udbytter og gode kvalitetsegenskaber
  • Meget høj fordøjelighed med forbedret fodereffektivitet og drøvtyggervenlig
  • Høj effektivitet ved anvendelse af biogas

 

FAO 190, Anvendelse: helsæd/biogas

År Udbytte NEL 20 FHT  FK NDF  Foderværdi NEL 20
MJ/kgTS
Tørstof %  Stivelsesudbytte FHT 
2022 103 67,2 6,45 31,8 103
2021 99 67,3 6,36 30,9 99 

Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.