Prosaro - en god investering i målrettet bekæmpelse af svampe i korn og raps

Prosaro er en god investering i målrettet bekæmpelse af svampe i korn og raps. Vi har kombineret vores bedste aktivstoffer i ét produkt. Midlet er formuleret optimalt for at sikre god vedhæftning og fordeling på bladene samt for at trænge hurtigt ind i planten.

Prosaro er et systemisk svampemiddel til bekæmpelse af en lang række svampesygdomme i hvede, rug, havre, byg, triticale og raps. Prosaro optages hurtigt i planten og fordeles ensartet i bladene med saftstrømmen.

  

Aktivstoffer 

Prosaro består af to aktivstoffer: Prothioconazol og Tebuconazol.

 

Godkendte afgrøder

  • Hvede
  • Rug
  • Havre
  • Byg
  • Triticale
  • Raps

 

Anvendelse af Prosaro

  • Produktet virker såvel forebyggende som helbredende og har en virkningstid på 2-4 uger afhængig af dosering, afgrødens udviklingsstadium og væksthastighed, infektionstryk samt klima.
  • Den bedste effekt opnås ved at foretage behandling på et tidligt tidspunkt i svampens udviklingsstadium.
  • Prosaro bør anvendes ved begyndende angreb eller efter udslag fra prognosemodeller baseret på risikovurdering

Anvendelsesområder

Afgrøde
Højeste dosering pr. sæson (l/ha)
Højeste dosering pr. behandling (l/ha)
Højeste antal behandlinger pr. sæson
Mindste antal dage mellem behandlinger
Behandlingsfrist
          Dage før høst
Vækststadie  
Hvede med og uden tillæg
2,0
1,0
2
14 35
69
Byg med og uden tillæg
2,0 1,0   2
14
35   61
Havre med og uden tillæg 2,0 1,0   2
14
35   61
Rug med og uden tillæg
2,0   1,0   2
14
35   69
Triticale med og uden tillæg
2,0   1,0   2
14
35   69
Raps behandlet efterår** 
1,4*
1,0   2
-
-
20
Raps behandlet forår**
2,0
1,0   2
14
56
69


* Behandles raps om efteråret mod rodhalsråd i stadie 14-20, følges op om foråret fra vækststadie
31-32 for at opnå effektiv bekæmpelse. Anvend højst 1,4 l/ha fordelt på efterår og forår. Der må behandles én gang om efteråret og én gang om foråret. Anvend for eksempel 0,7 l/ha efterår og følg op med 0,7 l/ha forår.

** Behandles raps blot om foråret, må maksimalt anvendes 2,0 l/ha fordelt over to behandlinger med maksimalt 1,0 l/ha pr. behandling med maksimalt 1,0 l/ha pr. behandling.


Svampesygdomme i afgrøder

Afgrøde
Svampesygdomme
Hvede med og uden tillæg
God effekt på meldug, gulrust og brunrust.
Moderat effekt på hvedegråplet (Septoria),
hvedebladplet (DTR) og aksfusarium.
Reducerende effekt på knækkefo
dsyge.
Byg med og uden tillæg  God effekt på meldug, bygrust, skoldplet og ramularia.
Moderat effekt på bygbladplet
.
Havre med og uden tillæg God effekt på meldug, kronrust og havrebladplet. 
Rug med og uden tillæg   God effekt på meldug, brunrust og skoldplet.
Moderat effekt på aksfusarium.

Reducerende effekt på knækkefodsyge.
 
Triticale med og uden tillæg  God effekt på meldug, gulrust, brunrust, hvedebrunplet, hvedegråplet og skoldplet.
Moderat effekt på aksfusarium.
Reducerende effekt på knæk
fodsyge
Raps
God effekt på storknoldet knoldbægersvamp og rodhalsråd (Phoma).
Moderat effekt på skulpesvamp og gråskimme
l.

  


Blandinger med Prosaro

For blandbare produkter med Prosaro, klik her for at se blandingstabellen.

 

 

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.


Søren Lykkegaard, Jens-Richardt Thyssen, Christian Christensen, Klaus Jakobsen, Klaus Nielsen og Stig Andersen står smilende i en mark
Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.

Søren Lykkegaard, Jens-Richardt Thyssen, Christian Christensen, Klaus Jakobsen, Klaus Nielsen og Stig Andersen står smilende i en mark
Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.

Ikon til tilmelding til nyhedsbrev
Bayer Agro Nyt

Tilmeld dig vores nyhedsbrev Bayer Agro Nyt og få tilsendt opdateringer fra marken.

Ikon for sikkerhedsdatablad

Ikon for etiket