Prosaro produktlabel

Prosaro - en god investering i målrettet bekæmpelse af svampe i korn og raps

Prosaro er en god investering i målrettet bekæmpelse af svampe i korn og raps. Vi har kombineret vores bedste aktivstoffer i ét produkt. Midlet er formuleret optimalt for at sikre god vedhæftning og fordeling på bladene samt for at trænge hurtigt ind i planten.

Prosaro er et systemisk svampemiddel

Prosaro er et systemisk svampemiddel til bekæmpelse af en lang række svampesygdomme i korn med og uden udlæg samt raps. Prosaro optages hurtigt i planten og fordeles ensartet i bladene med saft - strømmen. Produktet virker såvel forebyggende som helbredende og har en virkningstid på 2-4 uger afhængig af dosering, afgrødens udviklingsstadium og væksthastighed, infektionstryk samt klima. Den bedste effekt opnås ved at foretage behandling på et tidligt tidspunkt i svampens udviklingsstadium. Prosaro bør anvendes ved begyndende angreb eller efter udslag fra prognosemodeller baseret på risikovurdering.

 

Prosaro - Afgrøder og godkendelser

Anvendelsesområder

Prosaro er et svampemiddel til bekæmpelse af sygdomme i korn, korn med udlæg og raps. Prosaro er godkendt til følgende formål:

Afgrøde
Højeste dosering pr. sæson (l/ha)
Højeste dosering pr. behandling (l/ha)
Højeste antal behandlinger pr. sæson
Mindste antal dage mellem behandlinge  Behandlingsfrist
          Dage før høst
Vækststadie  
Hvede med og uden tillæg
2,0
1,0
2
14 35
69
Byg med og uden tillæg
2,0 1,0   2
14
35   61
Havre med og uden tillæg 2,0 1,0   2
14
35   61
Rug med og uden tillæg
2,0   1,0   2
14
35   69
Triticale med og uden tillæg
2,0   1,0   2
14
35   69
Raps behandlet efterår** 
1,4*
1,0   2
-
-
20
Raps behandlet forår**
2,0
1,0   2
14
56
69


* Behandles raps om efteråret mod rodhalsråd i stadie 14-20, følges op om foråret fra vækststadie
31-32 for at opnå effektiv bekæmpelse. Anvend højst 1,4 l/ha fordelt på efterår og forår. Der må behandles én gang om efteråret og én gang om foråret. Anvend for eksempel 0,7 l/ha efterår og følg op med 0,7 l/ha forår.

** Behandles raps blot om foråret, må maksimalt anvendes 2,0 l/ha fordelt over to behandlinger med maksimalt 1,0 l/ha pr. behandling med maksimalt 1,0 l/ha pr. behandling.


Svampesygdomme i afgrøder

Afgrøde
Svampesygdomme
Hvede med og uden tillæg
God effekt på meldug, gulrust og brunrust.
Moderat effekt på Hvedegråplet (Septoria),
hvedebladplet (DTR) og aksfusarium.
Reducerende effekt på Knækkefo
dsyge.
Byg med og uden tillæg  God effekt på meldug, bygrust, skoldplet og ramularia.
Moderat effekt på Bygbladplet
.
Havre med og uden tillæg God effekt på meldug, kronrust og havrebladplet. 
Rug med og uden tillæg   God effekt på meldug, brunrust og skoldplet.
Moderat effekt på aksfusarium.

Reducerende effekt på knækkefodsyge.
 
Triticale med og uden tillæg  God effekt på meldug, gulrust, brunrust, hvedebrunplet, hvedegråplet og skoldplet.
Moderat effekt på Aksfusarium.
Reducerende effekt på Knæk
fodsyge
Raps
God effekt på storknoldet knoldbægersvamp og rodhalsråd (Phoma).
Moderat effekt på skulpesvamp og gråskimme
l.

  


Hvede

 • I hvede anvendes Prosaro i vækststadie 30-69. Maksimalt 2 behandlinger pr. vækstsæson.
 • Mod meldug, gulrust og brunrust sprøjtes, når de første sygdomstegn viser sig i marken.
 • Mod hvedebrunplet og hvedegråplet (Septoria) sprøjtes efter risikovurdering eventuelt ved begyndende angreb. Tidlig behandling kan have sanerende effekt.
 • For at opnå beskyttelse af de øverste blade og akset, behandles typisk fra vækststadie 37 frem til vækststadie 69.
 • Mod hvedebladplet behandles ved de første sygdomstegn.
 • Behov for tidlig behandling i foråret kan navnlig opstå i hvedesædskifter med reduceret jordbehandling.
 • Mod aksfusarium vil det optimale tidspunkt for behandling være mellem begyndende blomstring st. 61 og afsluttet blomstring st. 69. Der kan forventes moderat effekt. Bekæmpelse af aksfusarium kan bl.a. nedsætte dannelsen af mycotoxiner.
 • Mod knækkefodsyge behandles i vækststadie 30-32 kan forventes moderat effekt.

 

Byg

 • I byg anvendes Prosaro i vækststadie 30-61. Maksimalt 2 behandlinger pr. vækstsæson.
 • Mod bygrust, bygbladplet, meldug, skoldplet og Ramularia sprøjtes ved begyndende angreb eller efter varsling.

 

Havre

 • I havre anvendes Prosaro i vækststadie 30-61. Maksimalt 2 behandlinger pr. vækstsæson.
 • Mod meldug, rust og havrebladplet sprøjtes ved begyndende angreb eller efter varsling.

 

Rug

 • I rug anvendes Prosaro i vækststadie 30-69. Maksimalt 2 behandlinger pr. vækstsæson.
 • Mod meldug, brunrust og skoldplet behandles ved begyndende angreb eller efter varsling.
 • Mod aksfusarium vil det optimale tidspunkt for behandling være mellem begyndende blomstring st. 61 og afsluttet blomstring st. 69. Der kan forventes moderat effekt.
 • Mod knækkefodsyge behandles i vækststadie 30-32 kan forventes moderat effekt

 

Triticale

 • I triticale anvendes Prosaro i vækststadie 30-69. Maksimalt 2 behandlinger pr. vækstsæson.
 • Mod meldug, gulrust, brunrust, hvedebrunplet, hvedegråplet og skoldplet behandles ved begyndende angreb eller efter varsling.
 • Mod aksfusarium vil det optimale tidspunkt for behandling være mellem begyndende blomstring st. 61 og afsluttet blomstring st. 69. Der kan forventes moderat effekt.
 • Mod knækkefodsyge behandles i vækststadie 30-32 kan forventes moderat effekt.

 

Raps

 • I vinterraps anvendes Prosaro mod rodhalsråd (Phoma) om efteråret i vækststadie 14-20 fulgt op med en forårsbehandling fra vækststadie 31-32. Vær opmærksom på, at behandling mod rodhalsråd om efteråret kan medføre lavere plantehøjde. Dette har ingen negativ indflydelse på overvintringsevnen eller væksten i foråret.
 • Om foråret kan vinterraps behandles i vækststadie 31-69 og vårraps i vækststadie 13-69. Gråskimmel kan forekomme gennem hele foråret.
 • Mod storknoldet knoldbægersvamp sprøjtes bedst på stadium 65 (fuld blomstring).
 • Skulpesvamp bekæmpes ved sprøjtning på stadium 69 (afsluttet blomstring). Ved tidligere behandlingstidspunkt opnås en sideeffekt mod skulpesvamp.


Blandinger

Prosaro kan blandes med relevante herbicider, fungicider og insekticider samt med Mangansulfat af god kvalitet.

Eksempler på mulige tankblandinger:

Herbicider: Hussar OD, Starane®XL, Express®, Ally®, Primera Super og MCPA-holdige produkter.

Fungicider: Proline, Folicur, strobilurinholdige produkter og andre gængse svampemidler.

Insekticider: Biscaya, Pyrethroider.Vækstreguleringsmidler: Cerone, Moddus®, Medax® Top og Terpal®.

Følg altid etikettens anvisninger for blandingspartnere.

Hvis Prosaro blandes eller anvendes i sekvens med andre produkter, der indeholder epoxiconazol, propiconazol, tebuconazol eller difenoconazol, skal der tages højde for, at den totale mængde aktivstof ikke må overskride, hvad der svarer til 1 normaldosering (1 N) per sæson.

Bayers konsulenter i Danmark. Ivan Kloster, Søren Lykkegaard Hansen og Hans Jørgen Hansen står smilende på række i grøn mark
Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.

Ikon for sikkerhedsdatablad

Ikon for etiket
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG