Propulse - bredtvirkende svampemiddel

Propulse er et bredtvirkende svampemiddel til bekæmpelse af sygdomme i korn, korn med udlæg, raps, majs, kartofler og frøgræs.

Aktivstoffer

Propulse indeholder to aktivstoffer: Fluopyram og Prothioconazole 


 

Godkendte afgrøder

  • Korn (med og uden udlæg)
  • Raps
  • Majs
  • Kartofler
  • Frøgræs

 

Anvendelse af Propulse

  • Den bedste effekt af Propulse opnås ved at foretage behandling på et tidligt tidspunkt i svampens udviklingsstadium.
  • Propulse bør anvendes ved begyndende angreb eller efter prognosemodeller baseret på risikovurdering.
  • Virkningsperioden for Propulse afhænger af forhold som behandlingstidpunkt, dosering, afgrødens udviklingsstadium og væksthastighed, infektionstryk samt klima.
  • Regn 1 time efter behandlingen påvirker ikke den biologiske virkning.

Afgrøde Sygdomme  Tidspunkt og dosering

Hvede med og uden udlæg

God effekt på meldug og septoria
Moderat effekt på gulrust, brunrust, og hvedebladplet (DTR)
Reducerende effekt på knækkefodsyge og Fusarium

Vækststadie 30-61
Maks. dosis/sæson: 1,0 l/ha
Anbefalet vandmængde: 100-300 l/ha
Kan udbringes som én behandling eller i split (2)
I vårhvede dog maks. én behandling pr. sæson

Byg med og uden udlæg

God effekt på meldug, skoldplet, bygbladplet og ramularia bladplet
Moderat effekt på bygrust
Reducerende effekt på Fusarium

Vækststadie 30-61
Maks. dosis/sæson: 1,0 l/ha
Anbefalet vandmængde: 100-300 l/ha
I vinterbyg én behandling eller i split (2)
I vårbyg maks. én behandling pr. sæson

Havre med og uden udlæg

God effekt på meldug og havrebladplet
Moderat effekt på kronrust
Reducerende effekt på Fusarium

Vækststadie 30-61
Maks. dosis/sæson: 1,0 l/ha
Anbefalet vandmængde: 100-300 l/ha
Maks. én behandling pr. sæson

Rug med og uden udlæg

God effekt på meldug og skoldplet
Moderat effekt på brunrust
Reducerende effekt på knækkefodsyge og Fusarium

Vækststadie 30-61
Maks. dosis/sæson: 1,0 l/ha
Anbefalet vandmængde: 100-300 l/ha
Kan udbringes som én behandling eller i split (2)

Triticale med og uden udlæg

God effekt på meldug og septoria, (tritici og nodorum), skoldplet
Moderat effekt på brunrust og gulrust
Reducerende effekt på knækkefodsyge og Fusarium

Vækststadie 30-61
Maks. dosis/sæson: 1,0 l/ha
Anbefalet vandmængde: 100-300 l/ha
Kan udbringes som én behandling eller i split (2)

Raps

God effekt på storknoldet knoldbægersvamp, gråskimmel og skulpesvamp

Vækststadie 57-69
Maks. dosis/sæson: 1,0 l/ha
Anbefalet vandmængde: 100-300 l/ha
Maks. én behandling pr. sæson

Majs

Moderat effekt på majsøjeplet og majsbladplet

Vækststadie 53-69
Maks. dosis/sæson: 1,0 l/ha
Anbefalet vandmængde: 200-400 l/ha
Kan udbringes som én behandling eller i split (2)

Kartofler
God effekt på kartoffelbladplet (Alternaria spp.)

Vækststadie 40-89
Maks. dosis/behandling: 0,45 l/ha
Anbefalet vandmængde: 100-400 l/ha
Kan udbringes to gange med 10 dages interval

Frøgræs  God effekt på: rust, meldug, mastigosporium og bladpletsygdomme  Vækststadie 53-69
Maks. dosis/sæson: 0,5 l/ha
Anbefalet vandmængde: 100-300 l/ha
Maks. én behandling pr. sæson 

God effekt ( >80%); Moderat effekt (60-80%); Reduktion (40-60%).


Blandinger med Propulse

 

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

Sukkerroemark med Propulse brand tag
Dispensation til Propulse i sukkerroer

Miljøstyrelsen har netop givet dispensation til anvendelse af Propulse i sukkerroer.

Godkendelse:
Max 1,1 l/ha Propulse ved en behandling eller 2 x 0,55 l/ha Propulse ved split behandling max. 2 gange med 21 dages interval.

Behandling fra den 12. juli til 22. oktober 2024 og ikke senere end stadie 49.

Print og læs altid dipensationen som kan hentes via linket nedenfor.

Søren Lykkegaard, Jens-Richardt Thyssen, Christian Christensen, Klaus Jakobsen, Klaus Nielsen og Stig Andersen står smilende i en mark
Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.

Ikon til tilmelding til nyhedsbrev
Bayer Agro Nyt

Tilmeld dig vores nyhedsbrev Bayer Agro Nyt og få tilsendt opdateringer fra marken.

Ikon for sikkerhedsdatablad

Ikon for etiket