Bayer produkter til roer

Du kender dine afgrøder, vi har løsningerne. Følgende produkter kan du bruge i roer
Betanal produktlogo

Betanal er et effektivt kontaktmiddel til ukrudtsbekæmpelse om foråret i foderroer, sukkerroer, jordbær og rødbeder.

MERO EC 80 produktlogo

Mero er en effektiv penetreringsolie til ukrudtsbekæmpelse. Mero sikrer optimal effekt under alle forhold, hvor olietilsætning anbefales.

Nortron SC produktlogo

Nortron SC er et ukrudtsmiddel til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt i bederoer. Nortron SC giver forøget effekt på især burresnerre, fuglegræs og pileurter.