Ukrudtsmidler holder dine afgrøder fri for ukrudt

Bliv fri for ukrudt med de rigtige ukrudtsmidler og omhyggelig planlægning.

Atlantis OD produktlogo

Atlantis OD er et stærkt middel mod græsukrudt og kan anvendes efterår eller forår i vinterhvede, rug og triticale.

Betanal produktlogo

Betanal er et effektivt kontaktmiddel til ukrudtsbekæmpelse om foråret i foderroer, sukkerroer, jordbær og rødbeder.

Produktlogo for Cossack OD fra Bayer

Cossack OD er din sikre og robuste partner til bekæmpelse af græsukrudt i hvede, rug og triticale. Brug Cossack OD om foråret så snart ukrudtet er i aktiv vækst. Så får du den sikreste bekæmpelse af græsukrudt.

DFF produktlogo

DFF

DFF er fundamentet for al bekæmpelse af ukrudt i korn om efteråret. DFF har sikker effekt på stedmoder, ærenpris og tvetand.

Fenix produktlogo

Fenix anvendes til effektivt at bekæmpe af ukrudt i kartofler, gulerødder, sætteløg og markærter. Fenix bruges både før og efter fremspiring - med- og uden bælg og tørrede ærter.

Hussar OD produktlogo

Hussar OD er et bredspektret ukrudtsmiddel til bekæmpelse af en lang række bredbladede arter samt de vigtigste græsser. Doseringen bestemmer, hvor effektiv du vil være.

Hussar Plus produktlogo

Hussar Plus OD flytter grænserne for anvendelse og effekt. Hussar Plus OD er mere sikkert under vanskelige forhold end andre ukrudtsmidler. Derfor kan du sikkert anvende Hussar Plus OD til tidlig behandling, hvor der ofte er vanskelige effektforhold.

MaisTer produktlogo

MaisTer er det mest alsidige ukrudtsmiddel på markedet til majsmarker. MaisTer bekæmper flest forskellige ukrudtsarter. Midlet er effektiv mod arter af to-kimbladet ukrudt og får bugt med det meste rodukrudt.

Produktlogo for Mateno DUO fra Bayer

Mateno Duo et ukrudtsmiddel til anvendelse i efteråret i vinterhvede, rug, triticale og vinterbyg. Mateno Duo er ukrudtsmidlet for dig, der vil have fleksibilitet og bred effekt.

MERO EC 80 produktlogo

Mero er en effektiv penetreringsolie til ukrudtsbekæmpelse. Mero sikrer optimal effekt under alle forhold, hvor olietilsætning anbefales.

Nortron SC produktlogo

Nortron SC er et ukrudtsmiddel til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt i bederoer. Nortron SC giver forøget effekt på især burresnerre, fuglegræs og pileurter.

Othello produktlogo

Othello er en stærk løsning mod ukrudt i vintersæd. Othello bekæmper rapgræs og rajgræs og er god til humusjorde eller til pløjefri dyrkning. Othello kan bruges i marker med hvede, rug eller triticale.

Primera Super produktlogo
Med Primera Super undgår du at bruge sommeren på at håndluge markerne for flyvehavre. Sprøjt i stedet marken med Primera Super, så får du en effektiv bekæmpelse af flyvehave.
Roundup Flex XXL logo
Roundup Flex XXL er et ukrudtsmiddel, der kun må anvendes til ukrudtsbekæmpelse før såning, herunder nedvisning af efterafgrøder og efter såning før fremspiring, jf. brugsanvisningen.
Roundup Powermax XXL logo
Roundup Powermax XXL er et systemisk ukrudtsmiddel, der kun må anvendes til ukrudtsbekæmpelse og nedvisning, samt stødbehandling af fældede træer og buske, jf. brugsanvisningen.
1 2 »