Hussar Plus OD - sikker ukrudtsbehandling - også under vanskelige vejrforhold

Hussar Plus OD flytter grænserne for anvendelse og effekt. Hussar Plus OD er mere sikkert under vanskelige forhold end andre ukrudtsmidler. Derfor kan du sikkert anvende Hussar Plus OD til tidlig behandling, hvor der ofte er vanskelige effektforhold.

Hussar Plus OD kan anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i vinterhvede, vinterrug, vinterbyg og triticale, samt i vårbyg og vårhvede. Hussar Plus OD kan anvendes 1 gang pr. afgrøde fra væksten går i gang om foråret til afgrødens stadie 32, maksimalt 140 ml/ha afhængig af afgrødens udvikling – dog maks. 50 ml/ha i vinterbyg og 70 ml/ha i vårbyg og vårhvede.

Hussar Plus OD er et meget bredtvirkende ukrudtsmiddel med effekt på både græs- og bredbladet ukrudt. Hussar Plus OD virker bl.a. på vindaks, rajgræs, burresnerre, kamille, fuglegræs, spildraps og en lang række andre ukrudtsarter.

 

Aktivstoffer

Hussar Plus OD indeholder to aktivstoffer: Mesosulfuron-methyl og Iodosulfuron-methyl-Na.

 

Godkendte afgrøder

  • Vinterbyg
  • Vinterhvede
  • Triticale
  • Vårbyg
  • Vårhvede

 

Anvendelse af Hussar Plus OD

  • Vinterhvede, rug og triticale: Hussar Plus OD udsprøjtes om foråret, når væksten er startet og evt. forårsfremspiring er sket. Hussar Plus OD kan anvendes frem til og med stadie 32. (2. knæ mærkbart). Frem til stadie 22 er maks. dosis 110 ml/ha, derefter maks. 140 ml/ha.
  • Vinterbyg: Hussar Plus OD udsprøjtes om foråret når væksten er startet. Hussar Plus OD kan anvendes frem til BBCH 32, med en maks. dosis på 50 ml af hensyn til afgrøde påvirkning.
  • Vårbyg og vårhvede: Hussar Plus OD udsprøjtes så snart ukrudtet er fremspiret, og inden afgrøden er i BBCH 30 (beg. strækning).

Ukrudtsarter Vinterhvede, rug, triticale, og vinterbyg (vinterbyg maks. 50 ml)
Vårbyg og vårhvede
  Småt ukrudt
Stort ukrudt

Agerkål

50 ml Hussar Plus OD
75 ml Hussar Plus OD
50 ml Hussar Plus OD
Agersennep
50 ml Hussar Plus OD
75 ml Hussar Plus OD   50 ml Hussar Plus OD  
Fuglegræs
50 ml Hussar Plus OD
75 ml Hussar Plus OD
50 ml Hussar Plus OD
Hanekro
50 ml Hussar Plus OD
75 ml Hussar Plus OD
50 ml Hussar Plus OD
Hyrdetaske
50 ml Hussar Plus OD
75 ml Hussar Plus OD
50 ml Hussar Plus OD
Pengeurt
50 ml Hussar Plus OD
75 ml Hussar Plus OD
50 ml Hussar Plus OD
Lugtløst kamille
50 ml Hussar Plus OD
100 ml Hussar Plus OD
50 ml Hussar Plus OD
Spildraps
50 ml Hussar Plus OD
100 ml Hussar Plus OD 50 ml Hussar Plus OD
Pileurt bleg/fersken
75 ml Hussar Plus OD 125 ml Hussar Plus OD
35 ml Hussar Plus OD
+ Blandingspartner
Kornvalmue
75 ml Hussar Plus OD
125 ml Hussar Plus OD
35 ml Hussar Plus OD
+ Blandingspartner
Burresnerre
100 ml Hussar Plus OD 140 ml Hussar Plus OD
35 ml Hussar Plus OD
+ Blandingspartner
Melde
100 ml Hussar Plus OD
140 ml Hussar Plus OD
35 ml Hussar Plus OD
+ Blandingspartner
Pileurt snerle
100 ml Hussar Plus OD 
140 ml Hussar Plus OD
35 ml Hussar Plus OD
+ Blandingspartner 
Pileurt vej
100 ml Hussar Plus OD 
140 ml Hussar Plus OD
35 ml Hussar Plus OD
+ Blandingspartner
Enårig rapgræs
140 ml Hussar Plus OD
140 ml Hussar Plus OD
70 ml Hussar Plus OD
Vindaks
140 ml Hussar Plus OD
140 ml Hussar Plus OD
70 ml Hussar Plus OD

Rajgræs, alm./ital.

140 ml Hussar Plus OD
140 ml Hussar Plus OD
70 ml Hussar Plus OD
+ ærenpris, stedmoder
 + DFF
 -

+ DFF

 

Blandinger med Hussar Plus OD

For blandbare produkter med Hussar Plus OD, klik her for at se blandingstabellen.


Godkendelse til mindre anvendelse

Se etiketten for godkendelse til mindre anvendelse.

 

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten

Tjek Hussar Plus-Vejret

Er det tid til den enkle ukrudtsopfølgning i foråret? Tjek dit lokale Hussar Plus-Vejr, og se hvornår betingelserne er gode for vækst i ukrudtet og effekten af Hussar Plus.

Søren Lykkegaard, Jens-Richardt Thyssen, Christian Christensen, Klaus Jakobsen, Klaus Nielsen og Stig Andersen står smilende i en mark
Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.

Ikon til tilmelding til nyhedsbrev
Bayer Agro Nyt

Tilmeld dig vores nyhedsbrev Bayer Agro Nyt og få tilsendt opdateringer fra marken.

Ikon for sikkerhedsdatablad

Ikon for etiket