Label Hussar Plus fra Bayer

Hussar Plus OD - sikker ukrudtsbehandling - også under vanskelige vejrforhold

Hussar Plus OD flytter grænserne for anvendelse og effekt og kan anvendes til ukrudtsbekæmpelse i alt hvede, byg, rug og triticale. Hussar Plus OD er mere sikkert under vanskelige forhold end andre ukrudtsmidler. Hussar Plus OD er mindre temperaturfølsom og er derfor også sikker ved tidlig behandling, hvor der ofte er vanskelige effektforhold.

Hussar Plus OD - mere effektiv - bedre muligheder og styrker.

Hvorfor vælge Hussar Plus OD?

  • Mere effekt på græsukrudt
  • Mere effekt på bredbladede ukrudtsarter
  • Mere sikker ved lave temperaturer og vanskelige vejrforhold

Hussar Plus OD er mere sikker også under vanskelige forhold

Ved tidlig behandling er det som regel køligt og vanskeligt at få en god effekt. Da Hussar Plus OD er mindre temperaturfølsom, opnås en god effekt. Også ved tidlig behandling og dermed mere vanskelige effektforhold. Det betyder, at der nu også i vinterbyg er en effektiv løsning, der kan anvendes tidligere, hvor forholdene ofte er mere udfordrende. Skal der bekæmpes græsukrudt i vinterbyg om foråret, så skal der behandles så tidligt som overhovedet muligt.

Hussar Plus OD er oplagt i vårbyg

Vårbyg er en af de bedste afgrøder økonomisk set på mange bedrifter, og udbytterne er stigende i disse år. Græsukrudt er et stigende problem i de fleste sædskifter, og her er vårbyg en god afgrøde til at mindske trykket af græsukrudt. Men for at vårbyg er rigtig effektivt mod græsukrudt, skal der også bekæmpes græsukrudt i vårbyg. Det er kun muligt med Hussar Plus OD og Hussar OD. Her bør vælges Hussar Plus OD, som indeholder en højere mængde aktivstof ved den maksimale dosering end Hussar OD. Derfor giver Hussar Plus OD også en bedre virkning på ukrudtet.

Husk at Hussar Plus OD også bekæmper næsten alt bredbladet ukrudt og i kombination med DFF giver en komplet løsning i vårbyg. Hussar Plus OD kan også blandes med Buctril, Pixxaro, Zypar og starane-midler.

Optimeret sammensætning af aktivstoffer

Billedet herunder viser, at Hussar Plus OD har lige så god effekt på rajgræs, som Hussar OD, men med en lavere mængde aktivstof pr. ha. Det skyldes tilsætning af et ekstra aktivstof i Hussar Plus OD, så der er to aktivstoffer, som virker endnu bedre sammen. I Hussar OD er der kun et aktivstof.

Det ekstra aktivstof gør, at effekten kan bibeholdes med mindre aktivstof pr. ha, og at temperaturkravet for en god virkning af Hussar Plus er væsentlig mindre end Hussar OD. Det giver øget fleksibilitet og mere sikker effekt.

foto

Lidt mere effekt på enårig rapgræs og andre arter

Sammenlignes Hussar Plus OD og Hussar OD ved tilsvarende doseringer ses en klar forskel på især rapgræsser – men også på vindaks fås yderligere effekt. Begge disse græsukrudtsarter bør bekæmpes, mens planterne er så små som mulige for at få den maksimale effekt. Vær opmærksom på der skal være vækst i ukrudtet. Derfor skal der ofte behandles tidligt, og med HussarPlus OD kan der køres tidligere, end du er vant til med Hussar OD 

Anvendelse og dosering:

  • Vinterhvede, rug og triticale: 0,1-0,14 l/ha
  • Vinterbyg: 0,05 l/ha
  • Vårbyg og vårhvede: 0,07 l/ha

Se mere på etiketten om anvendelse i forhold til tidspunkt, ukrudt og andre forhold.

Mindre anvendelse i græsfrø

Hussar Plus OD er godkendt til mindre anvendelse i frøgræs. Se https://www.middeldatabasen.dk/ for yderligere oplysninger.

Hussar Plus OD nyt produkt, ny dosering

Hussar Plus OD er lidt anderledes formuleret end Hussar OD. Indholdet af iodosulfuron er kun halvdelen af den velkendte Hussar OD. Derfor skal Hussar Plus OD anvendes med dobbelt dosis i forhold til, hvad du er vant til. Eksempelvis skal 70 ml Hussar OD modsvares af 140 ml Hussar Plus OD.

 

Bayers konsulenter i Danmark. Ivan Kloster, Søren Lykkegaard Hansen og Hans Jørgen Hansen står smilende på række i grøn mark
Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.

Ikon for sikkerhedsdatablad

Ikon for etiket
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG