Kortlægning af problemgræsser

Gennem vinteren har vi sat fokus på bekæmpelse af problemgræsserne og bragt flere opslag og videoer til vores Græs Akademi. Her har vi også samlet erfaringer fra vores undersøgelse og forsøgt at få overblik over, hvilke græsukrudtsarter I har, og hvordan de fordeler sig i landet.


Vi takker for de mange tilbagemeldinger til Græs Akademiet via vores nyhedsbreve, hjemmeside og Facebook. I figuren herunder kan du se fordelingen af de enkelte græsarter på tværs af landet. Enårig rapgræs går igen som den græsukrudtsart, der findes de fleste steder, men det er også interessant at f.eks. væselhale er mere udbredt på Sjælland end f.eks. i Nordjylland. Med den store andel af frøgræs i sædskiftet på Sjælland og øerne er det nok ikke helt så overraskende alligevel.

Det er også interessant, at agerrævehale ikke er på Top 3 listen i resten af Danmark, men mere et regionalt problem på Sjælland og Sydshavsørene. Det giver også et godt billede af, hvordan græsukrudt de senere år har bredt sig ud over landet. Der er ikke nogle egne af Danmark, der kan sige sig fri for de grove græsser. Bekæmpelsen af disse græsser kræver nøje planlægning og brug af alle de midler, der findes i IPM-systemet for at holde bestanden nede i fremtiden.

 

Bjælker på et Danmarkskort viser fordelingen af forskellige typer græsukrudt.

Billede: I Jylland er det fortsat enårig rapgræs og alm. rajgræs, der tegner sig for den største andel af græsukruddet.

Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.

Bayer Agro Klub
Bayer Agro Nyt

Tilmeld dig vores nyhedsbrev Bayer Agro Nyt og få tilsendt opdateringer fra marken.