Kortlægning af problemgræsser

I 2021 besluttede vi os for at kortlægge, hvilke problemgræsser I har, og hvordan de fordeler sig over landet. Resultatet af undersøgelsen kan ses her på siden.

Vi takker for de mange tilbagemeldinger til Græs Akademiet via vores nyhedsbreve, hjemmeside og Facebook. I figuren herunder kan du se fordelingen af de enkelte græsarter på tværs af landet. Enårig rapgræs går igen som den græsukrudtsart, der findes de fleste steder, men det er også interessant, at f.eks. væselhale er mere udbredt på Sjælland end f.eks. i Nordjylland. Med den store andel af frøgræs i sædskiftet på Sjælland og øerne er det nok ikke helt så overraskende alligevel.

Det er også interessant, at agerrævehale ikke er på Top 3 listen i resten af Danmark, men mere et regionalt problem på Sjælland og Sydshavsørene. Det giver også et godt billede af, hvordan græsukrudt de senere år har bredt sig ud over landet. Der er ikke nogle egne af Danmark, der kan sige sig fri for problemgræsserne. Bekæmpelsen af disse græsser kræver nøje planlægning og brug af alle de midler, der findes i IPM-systemet for at holde bestanden nede i fremtiden.

 

Danmarkskort, der viser fordelingen af agerrævehale, væselhale, rajgræs og enårig rapgræs

Billede: I Jylland er det fortsat enårig rapgræs og alm. rajgræs, der tegner sig for den største andel af græsukruddet.

Søren Lykkegaard, Jens-Richardt Thyssen, Christian Christensen, Klaus Jakobsen, Klaus Nielsen og Stig Andersen står smilende i en mark
Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.

Ikon til tilmelding til nyhedsbrev
Bayer Agro Nyt

Tilmeld dig vores nyhedsbrev Bayer Agro Nyt og få tilsendt opdateringer fra marken.