Trådkølle

Typhula incarnata

Trådkølle er en sædskiftesygdom som især angriber svækkede planter af vinterbyg.

I løbet af vinteren etablerer trådkøllesvampen sig i bygplanten ved hjælp af hyfer fra spirende hvilelegemer.

Disse sklerotier kan overleve i jorden i ca. 3 år efter en angrebet vinterbygmark. Symptomerne kan først konstateres om foråret. Efter snesmeltning og begyndende forårsvækst ses dårligt overvintrende planter med indtørrede blade.

Planter dør ved kraftige angreb. Symptomerne kan forveksles med sneskimmel. Planter angrebet af trådkølle er imidlertid karakteriseret ved små rødbrune sklerotier ved stængelbasis og på de visne plantedele.

 

 

For mere information om aktuel produkt klik videre via tagen herunder. Se desuden altid etiketten for information om afgrøder, doser mm.

Søren Lykkegaard, Jens-Richardt Thyssen, Christian Christensen, Klaus Jakobsen, Klaus Nielsen og Stig Andersen står smilende i en mark
Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.