DEKALB sorter


Tre Dekalb rapssække

DEKALB vinterraps indeholder en stærk genetisk grundpakke af dyrkningsegenskaber, som høj vinterfasthed, høj vitalitet, phomaresistens, højt olieindhold og skulpeopspringsresistens. Vigtige egenskaber, der giver højt udbyttepotentiale, stor dyrkningssikkerhed, stabilitet og fleksibilitet fra etablering og frem til høst.

Tre Dekalb majssække

DEKALB har i mange år forædlet majssorter, der har været særlig tilpasset amerikanske og central-europæiske dyrkningsforhold. De seneste år har vi øget fokus på sorter, som er mere velegnede til dyrkning under nordeuropæiske forhold og i den forbindelse har vi startet et forsøgsprogram, hvor vi afprøver en hel række majssorter for at undersøge, hvilke der passer bedst til vores dyrkningsbetingelser.

Exavance sække

EXAVANCE er et nyt IPM tiltag i rapsen mod insekter EXAVANCE iblandes andre rapssorter med det formål at tiltrække skadegørende insekter i perioden omkring blomstring, så de ikke gør skade på hovedsorten i marken.