Ferskenbladlus

Myzus persicae

De vingede ferskenbladlus er 2-3 mm lange og mørke med gulliggrøn bagkrop med mørke aftegninger.

Nymfer og larver er ofte rødlige. De uvingede ferskenbladlus er grønne eller gullige. I starten ca. 0,5 mm lange og senere ca. 2 mm. Følehornene er af samme længde som kroppen. Pandeknuderne er tydeligt indadvendte og rygrørerne relativt lange.

Ferskenbladlusen overvintrer primært i bederoekuler, hvorfra den flyver ud til de nye bederoemarker ultimo maj/primo juni. Ferskenbladlusen har et stort værtsplanteområde herunder også kartofler.

Ferskenbladlusen gør i bederoer skade ved at overføre virusgulsot.

Der er mange generationer årligt.

 

Søren Lykkegaard, Jens-Richardt Thyssen, Christian Christensen, Klaus Jakobsen, Klaus Nielsen og Stig Andersen står smilende i en mark
Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.